а

b_280_0_16777215_00_images_20200120_Dasezna.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницом састала се данас са представницима Удружења "Да се зна!" које се бави мониторингом и евиденцијом злочина из мржње према ЛГБТИ особама као и пружањем правне и психолошке подршке жртвама злочина из мржње, дискриминације и говора мржње.

Стојановић је на састанку указала на поступке које је Заштитник грађана покретао и које тренутно води, а односе се на остваривање и заштиту права ЛГБТИ особа, додајући да је остварена сарадња Заштитника грађана са организацијама цивилног друштва показала своје позитивне резултате, пре свега кроз адекватну размену информација и активности усмерене на унапређење и заштиту права ЛГБТИ заједнице.

Драгослава Барзут, извршна директорка Удружења "Да се зна!" навела је да се, након усвајања и почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, отворио низ питања у вези примене овог прописа, посебно када је реч о могућностима за бесплатну правну помоћ и подршку ЛГБТИ особама. Ова питања била су тема састанка организација цивилног друштва, а Удружење је у новембру 2019. године затражило одржавање састанка са Министарством правде ради разрешавања ових питања. Представници Удружења навели су да се недовољно примењује институт злочина из мржње и истакли да је и даље један од значајних проблема дужина трајања судских поступака. У 2019. години пријављено је неколико случајева насиља због стварне или претпостављене сексуалне оријентације или родног идентитета жртве, али ови случајеви нису могли бити процесуирани због тога што је извршилац непознат а реч је о кривичним делима која се не гоне по службеној дужности.

Заменица заштитника грађана указала је на надлежности Заштитника грађана и законска ограничења када је реч о поступању правосудних органа, али је истакла да ће се Заштитник грађана бавити питањем примене Закона о бесплатној правној помоћи, у циљу обезбеђивања адекватне правне заштите ЛГБТИ особа. Она је позвала организације цивилног друштва које се баве правима ЛГБТИ особа да се обраћају Заштитнику грађана у свим случајевима када сматрају да је радом органа власти, који потпадају под контролна овлашћења омбудсмана, дошло до повреде права и интереса ЛГБТИ особа.

 

Управа за биомедицину, уважавајући ставове Заштитника грађана да Правилник о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона садржи одредбе које нису у складу са усвојеним стандардима остваривања људских права и недискриминације, исказала је спремност да овај подзаконски акт измени. Управа је Заштитнику грађана доставила предлог новог текста спорних одредби, а Заштитник грађана дао је и додатне сугестије, чиме ће се елиминисати стигматизација ЛГБТИ особа и патологизација различите сексуалне оријентације. 

Данас је одржан редован састанак Заштитника грађана, Регионалног савеза ЕРА из Србије и ЛГБТИ организација чланица ЕРА савеза за Србију (удружења „Изађи“, „Гетен“, „ЦРПЦ“ и „Лабрис“). На састанку су представљене активности Регионалног савеза, организација чланица и Заштитника грађана у области права ЛГБТИ особа, као и активности које су планиране за наредни период.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је истакао да ће разговарати са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези са мерама које је ово министарство предузело и намерава да предузме у циљу правног регулисања истополних заједница и правних последица прилагођавања пола родном идентитету.

b_280_0_16777215_00_images_20191224_133552.jpgПоводом иницијативе Центра за кризну политику и реаговање којом је Заштитник грађана препознат као носилац дела обуке за поступање са ЛГБТИ особа у миграцијама и избеглиштву, помоћница Генералног секретара Наташа Јовић указала је да је Заштитник грађана већ упутио мишљење са препорукама, од којих је једна и обезбеђивање потребних обука за запослене у Комесаријату за избеглице и миграције о положају осетљивих група, укључујући и ЛГБТИ особе. Она је истакла да потреба за обучавањем о положају ЛГБТИ особа у миграцијама и избеглиштву недвосмислено постоји, не само код запослених у Комесаријату, већ и оних који раде у другим органима и установама које поступају са избеглицама и мигрантима. Заштитник грађана располаже одговарајућим компетенцијама и искуствима у држању обука о положају рањивих група и стога ће се радо одазвати позиву да учествује у планираним едукативним активностима.

На састанку је било речи и о текућим поступцима које води Заштитник грађана а који се односе на права ЛГБТИ особа, између осталог и поступци који се воде у вези несташицом лекова за транс жене, жене у менопаузи и жене којима је рађена хистероктомија и спорним одредбама Правилника о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона.

Представници организација обавестили су Заштитника грађана о раду радне групе за израду Нацрта Стратегије превенције и заштите дискриминације, чији је члан и представник Регионалног савеза ЕРА. Иако је Министарство та рад, запошљавање, борачка и социјална питања решењем укључило у радну групу и представника организација које се баве ЛГБТИ правима, ова радна група није се састајала у новом сазиву, истакао је представник ЕРА. Заштитник грађана очекује да ће у наредном периоду радна група за израду Нацрта Стратегије превенције и заштите дискриминације интензивирати свој рад и да ће ЛГБТИ организације бити активно укључене у израду овог стратешког документа и пратећег Акционог плана.

 

У оквиру активности Заштитника грађана поводом обележавања Међународног дана људских права, представница Стручне службе Заштитника грађана учествовала је на догађају поводом обележавања годишњице рада Саветовалишта за ЛГБТ+ особе. Удружење „Да се зна!“ је, у сарадњи са општином Врачар и УК Божидарац отворило Саветовалиште за ЛГБТ+ особе у децембру 2018. године, као део пројекта ,,Јавно заступање у локалним заједницама“, спроведеног уз подршку Траг фондације, у оквиру кога је спроведено више од 90 индивидуалних психолошких саветовања. У Саветовалишту, које је постало сигуран простор за сваку ЛГБТ+ особу се одржавају и едукације и неформални разговори, спроводи индивидуално психолошко саветовање. Премијерно је приказана и изложба „LGBTQ Romi“ аутора Франка Васића.

Зaштитник грaђaнa Рeпубликe Србиje Сaшa Jaнкoвић и повереница зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић изражавају уверење да ће Парада поноса ове године у Београду бити одржана безбедно и без инцидената.

„Парадом поноса се широм света манифестује отпор дискриминацији по сексуалном, родном и сваком другом обележју и позива на равноправност. Нема суштинског разлога нити правног утемељења да у Србији буде другачије. Због тога је држава дужна да заштити право на јавно окупљање, а од грађана другачијих опредељења очекује се да покажу толеранцију“, истичу Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности.

ЛГБТ права су права геј, лезбејки, бисексуалних и трансродних особа. ЛГБТ особе се најчешће суочавају са следећим проблемима:

  • Дискриминацијом и неједнакошћу;
  • Кршењем права на приватност и породични живот;
  • Насиљем.

baner1