а

Законске иницијативе

Заштитник грађана поднео Иницијативу за измену и допуну Закона о финансијској подршци породици са децом у циљу потпунијег остваривања родитељског и дечјег додатка и усклађивања са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и начелом инклузивног образовања

Заштитник грађана поднео Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом

Заштитник грађана поднео Народној скупштини Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду

Заштитник грађана упутио је Министарству правде и државне управе Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања

Иницијатива за измену Закона о финансијској подршци породици са децом

baner1