а

Препоруке

И поред недвосмислених индиција о постојању насиља у породици, надлежни органи нису благовремено предузели мере заштите жене, коју је бивши партнер, на крају, убио наочиглед заједничке деце.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор о поступању Полицијске управе Бор

Одговор о поступању Центра за социјални рад Бор

Обавештење Полицијској управи Бор о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Бор о завршетку поступка

Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад Чачaк, као орган старатељства и социјалне заштите у случају притужиље Б.Б. није проценио стањe, потребе и ризике породице, израдио породични план пружања услуга и мера правне заштите, благовремено пружао сва обавештења значајна за прихватање услуге, нити је успоставио сарадњу са школом, здравственим установама, филијалом Чачак Националне службе за запошљавање и органима управе Града Чачак.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Заштитник грађана је поводом случаја партнерског насиља које је В.М. у дужем периоду вршио над С.Б. а које се завршило убиством жртве, утврдио пропусте у раду Полицијске управе у Панчеву и Опште болнице Панчево и органима упутио препоруке  како би отклонили уочене пропусте у раду.

Центру за социјални рад Ковачица, који су други органи пропустили да обавесте о насиљу, Заштитник грађана је упутио превентивну препоруку, како би се што скорије приступило склапању споразума о сарадњи између свих носилаца система заштите од насиља у породици у оквиру локалне заједнице.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Полицијске управе Панчево

Одговор Центра за социјални рад Ковачица

Одговор Опште болнице Панчево

Обавештење Министарсту унутрашњих послова о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Ковачица о завршетку поступка

Обавештење Општој болници Панчево о завршетку поступка

Заштитник грађана утврдио да је Економска школа у Куршумлији пропустила да заштити свог ученика од насиља, злостављања и занемаривања којима је био изложен у дужем временском периоду, због своје сексуалне оријентације.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор органа о поступању, први део

Одговор органа о поступању, други део

Акциони план за превенцију насиља у школи

Обавештење Заштитника грађана о завршетку поступка

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Инспекторат за рад пропустили су да предузму мере како би се исплатиле остварене накнаде зарада за време породиљског и одсуства ради неге детета, утврдио је Заштитник грађана.

baner1