а

Активности

Заштитник грађана је 18. фебруара 2020. године поднео Народној скупштини Републике Србије амандмане на Предлог закона о играма на срећу, како би се њиховим усвајањем осигурало потпуно и неометано остваривање права особа са инвалидитетом и других социјално угрожених лица. Амандмани су поднети на иницијативу Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС), у виду изричите гаранције усмеравања дела прихода добијених од игара на срећу у буџетско финансирање рада организација особа са инвалидитетом и унапређење квалитета њиховог живота.

Искључивањем поменутих гаранција, који су тренутно на снази у Закону о играма на срећу, смањио би се постојећи ниво права особа са инвалидитетом, гарантован Уставом и Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом, на чију примену се наша држава обавезала. Заменик заштитника грађана Слободан Томић истиче да је разлог за подношење амандмана у чињеници да је предлогом закона искључено законско одређење коришћења средстава у наменске сврхе, између осталог, за финансирање организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, иако средства добијена од игара на срећу представљају значајан извор који може видљиво допринети побољшању положаја особа са инвалидитетом и других осетљивих друштвених група.

Поводом обележавања 26. октобра - Међународног дана свесности, на згради Заштитника грађана данас је развијена интерсекс застава у знак подршке интерсекс особама, једној од најмаргинализованијих друштвених група, о чијим се правима, положају и проблемима са којима се суочавају не зна и не говори довољно.

b_280_0_16777215_00_images_20191025interseks_zastava.jpgИнтерсекс особе не могу бити сврстане према медицинским нормама и њиховим примарним и секундарним полним карактеристикама (хромозомима, гонадама или анатомским карактеристикама) на мушки и женски пол. Стереотипи и норме засновани на бинарној подели на мушкарце и жене често доводе до ,,корективних“ хируршких интервенција и третмана у циљу „нормализације“ дететових сексуалних карактеристика и сврставања на мушки и женски пол. Из тог разлога се интерсекс деца суочавају са дискриминацијом, нехуманим и понижавајућим поступањем и другим видовима поступања која су супротна најбољим интересима детета.

Заштитник грађана указује да ни Закон о забрани дискриминације нити други релевантни закони не садржи одредбу којом се експлицитно забрањује дискриминација на основу полних карактеристика, иако је Република Србија у Трећем циклусу Универзалног периодичног прегледа Уједињених нација 24. јануара 2018. године добила препоруку: Оснажити заштиту ЛГБТИ особа од дискриминације, и усвојити прописе који укључују заштиту од дискриминације по основу интерсексуалног статуса.

Овом приликом подсећамо да су Комитет за права детета и Комитет за елиминисање свих облика дискриминације жена у бројним приликама позивали државе потписнице Конвенције о правима детета и Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена да се уздрже од штетне праксе такозваних корективних медицинских захвата на деци за које не постоје медицинске индикације, већ су усмерене ка „нормализацији“ дететових полних карактеристика. На чињеницу да таква пракса представља озбиљне повреде људских права и слобода и доводи до последица од којих многе остају током целог живота, указивала су бројна међународна тела и организације, укључујући и друга уговорна тела УН - Комитет против тортуре, Светска здравствена организација, Високи комесар за људска права и Савет Европе.

b_280_0_16777215_00_images_20190915Parad2.jpgНедеља поноса, која је почела 9. септембра, завршена је данас Парадом поноса, традиционалном шетњом Београдом под слоганом ,,Не одричем се“, а у њој су учествовали и представници Заштитника грађана. Надлежни органи обезбедили су, шести пут заредом, мирно одржавање Параде поноса у Београду, уз неопходне мере обезбеђења. Заштитник грађана овом приликом поново истиче неопходност усвајање закона којим се правно регулишу истополне заједнице и правно признање родног идентитета, у складу са захтевима организатора овогодишње Параде поноса у Београду, али и пуну примену постојећих закона и неопходност подизања свести целог друштва о важности поштовања права ЛГБТИ особа и њиховог остваривања у пуној мери.

b_280_0_16777215_00_images_20190915Parada1.jpgЗаштитник грађана и ове године подсећа да је нетолеранција према ЛГБТИ особама и даље приметна у нашем друштву и да се ове особе суочавају са нетрпељивошћу, говором мржње и злочинима из мржње, па је неопходно уложити додатни напор на образовању о толеранцији, недискриминацији и ненасилном друштву, али и санкционисати сваки вид кршења права припадника ЛГБТИ заједнице. Заштитник грађана указује да превентивне и едукативне активности изостају, а образовање ученика о сексуалном и репродуктивном здрављу, које би обухватило и тему о ЛГБТИ особама и њиховим правима не постоји, нити су организоване кампање за подизање свести јавности о особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Током Недеље поноса представнице Заштитника грађана учествовале су на конференцији ,,Након 2020: ЛГБТ+ заједница у ери популизма, у организацији Civil Rights Defenders, као и на отварању изложбе #LOVEISLOVE: не дискриминацији! у Француском институту у Србији, која се састоји од плаката кампање Савета Европе против говора мржње, као и кампање за промовисање толеранције према ЛГБТИ особама, коју је покренуло удружење Да се зна!

Заштитник грађана Зоран Пашалић са сарадницима састао се данас са представником регионалне организације ЕРА и члановима ЕРА савеза из Србије - организацијама које се баве правима ЛГБТИ особа (удружења Изађи, Асоцијација Дуга, Гетен, ЦРПЦ, Да се зна, Глиц, Егал), са којима је разговарао о актуелним проблемима са којима се ЛГБТИ особе суочавају, о могућностима и начинима заједничке сарадње и активностима посвећеним унапређивању положаја ових особа у Републици Србији.

b_280_0_16777215_00_images_20190815_lgbti.jpegНа састанку је закључено да је положај ЛГБТИ особа и степен оставривања њихових права неопходно значајно побољшати пре свега усвајањем закона који ће регулисати нерешана, а за прирпаднике ЛГБТИ заједнице веома важна питања која се тичу истополних партнерстава и родног идентитета транс особа.

Усвајање Закона о истополним партнерствима је начин да се правно уреде имовинска и својинска права истополних партнера, што би положај ЛГБТИ особа суштински унапредило, истакао је заштитник грађана, додајући да ће институција такву активност увек подржати.

Учесници састанка истакли су да је проблем у вези са применом института злочина из мржње и даље актуелан, да су избеглице и мигранти другачије сексуалне оријентације и родног идентитета и даље у специфичном положају, да се ЛГБТИ особе лишене слободе, као и младе ЛГБТИ особе и даље сучовају са тешким ситуацијама након сазнања о њиховој сексуалној оријентацији и родном идентитету од стране биолошких или хранитељских породица, као и након напуштања установа социјалне заштите. Проблеми се, наводе, јављају и у вези са положајем интерсекс особа, затим приликом издавања уверења о слободном брачном стању особама које желе да склопе истополни брак у иностранству, као и са одржавањем хормонског статуса транс особа. Чињеница је, истичу, и да многе суштинске мере и активности садржане у Акционом плану за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације нису уопште реализоване, иако је овај стратешки документ престао да важи.
Договорено је одржавање редовних двомесечних, ако је потребно и чешћих, састанака организација цивилног друштва, које се баве правима ЛГБТИ особа и Заштитника грађана, а одређена је и контакт особа у Стручној служби Заштитника грађана за сарадњу са ЛГБТИ особама, која ће од ЕРА савеза и ЛГБТИ организација редовно добијати обавештења у вези са кршењем права ЛГБТИ особа. Пашалић је позвао представнике и представнице ЛГБТИ заједнице и организација које се баве правима ових особа да се обрате Заштитнику грађана уколико буду имали потребе за тим, и истакао, да ће у случају хитне ситуације, Заштитник грађана реаговати истог дана.

b_280_0_16777215_00_images_20190629parada1.jpgПета парада „Понос Србије“, под слоганом "Борба још увек траје – придружи се" одржана је данас у центру Београда без инцидента. Учесници су прошетали централним градским улицама захтевајући пре свега правно регулисање питања истополних заједница, затим депатологизацију транс идентитета и доступност хормонске терапије, сензибилизацију запослених у јавном сектору за рад са ЛГБТИ особама, као и повећање буџетских давања за рад ЛГБТИ организација.

b_280_0_16777215_00_images_20190629pride2.jpgУ поворци централним градским улицама, од Пионирског парка, преко Трга Николе Пашића, Теразија, Кнез Михајловом улицом до Студентског парка, било је око сто учесника. Као знак подршке Заштитника грађана захтевима и поштовању права припадника ЛГБТИ заједнице, шетњи су се придружиле и представнице стручне службе те институције.

Заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 27. јуна, Међународног дана поноса указује да, иако је у претходном периоду дошло до извесног напретка када је реч о заштити права припадника ЛГБТИ заједнице, ове особе као и они који подржавају остваривање њихових права још увек се не осећају сигурно. Изложене су насиљу, укључујући и физичко насиље и злостављање. Због изражених предрасуда и стереотипа везано за особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета у нашем друштву, оне су и даље, у великој мери, изложене дискриминацији, као и говору мржње. Управо због неприхватања од стране друштва, па чак и уже породице, ЛГБТИ особе често држе у тајности своју сексуалну оријентацију и родни идентитет. Из тог разлога Заштитник грађана у својим редовним годишњим извештајима стално даје препоруку да је потребно континуирано спроводити мере и активности посвећене подизању свести јавности о неопходности поштовања права ЛГБТИ особа.

Зоран Пашалић и овом приликом подсећа на неопходност да се правно уреде истополне заједнице и правне последице прилагођавања пола и родног идентитета, да се обезбеде едукације о положају и правима ЛГБТИ особа, организују активности усмерене на разбијање предрасуда и стереотипа и развијање услуга подршке, посебно за младе ЛГБТИ особе које су без дома јер су их породице одбациле.

Заштитник грађана указује и на специфичан положај интерсекс особа о чијим правима и проблемима се не зна и не говори довољно, а које се суочавају са дискриминацијом на основу полних карактеристика.

Међународни дан поноса се обележава широм света као знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања од стране америчких власти, који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма и савременог покрета за успешно остваривање права ЛГБТИ заједнице у Америци, а затим и у остатку света. Понос у контексту прославе Међународног дана поноса означава потребу да ЛГБТИ особе живе достојанствено и равноправно са осталим грађанима и грађанкама.

Поводом 18. маја, Дана сећања на жене жртве насиља, заштитник грађана Зоран Пашалић указује на озбиљност родно заснованог насиља, које доводи и до трагичних последица и истиче да је управо породично и партнерско насиље један од најчешћих проблема на које је овом органу у области родне равноправности указивано током 2018. године. Поступци контроле Заштитника грађана вођени у случајевима фемицида и насиља у породици, као и истраживања Заштитника грађана указују на пропусте надлежних органа и потребу да се даље настави рад на унапређивању механизама за заштиту жена од насиља, превенцији и успостављању ефикаснијег система заштите од насиља.

Заштитник грађана истиче потребу усвајања Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима и пратећег Акционог плана, као и на потребу усклађивања Кривичног законика са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.

Заштитник грађана је у октобру 2018. године упутио препоруке органима јавне власти након што је у 30 испитиваних случајева фемицида, насиља у породици и партнерским односима и злостављања и занемаривања деце утврдио бројне појединачне системске пропусте. Између осталог, да није обезбеђен адекватан број стручних радника у центрима за социјални рад, да стручни радници нису похађали адекватне обуке, да и даље изостаје сарадња и благовремена размена информација између надлежних органа. Подсећамо да је Заштитник грађана 2016. године упутио 104 системске препоруке надлежним органима, након испитивања 47 случајева насиља у породици и 14 случајева убиства жена од стране партнера, али је по овим препорукама само делимично поступљено.

Уз подршку Мисије ОЕБС у Србији Заштитник грађана од септембра 2018. године спроводи истраживање о примени одређених одредаба Закона о спречавању насиља у породици, којим су, у знатној мери, уважене препоруке, мишљења, предлози и иницијативе које је Заштитник грађана током претходних година упућивао.

Влада Републике Србије прогласила је 18. мај Даном сећања на жене жртве насиља 2017. године. На иницијативу мреже Жене против насиља, предлог је упутилo Координационо телo за родну равноправност. Предлог, који је пратило осам хиљада потписа грађанки и грађана, прикупљених кроз акције 35 организација цивилног друштва у 25 градова и општина у Србији, подржао је и Заштитник грађана. Тај датум одабран је у знак сећања на 16, 17. и 18. мај 2015. године, када је седам жена у Србији убијено у породичног и партнерском насиљу.

baner1