а

Активности

Поводом обележавања Међународног дана сеоских жена, у Бачкој Паланци је 10. октобра 2015. године одржана манифестација ,,Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини“. Ова манифестација, коју већ седму годину за редом организују Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Завод за равноправност полова, у сарадњи са градом домаћином, има за циљ афирмацију потенцијала и стваралаштва жена из руралних подручја. Ове године се на сајму својим производима и рукотворинама представило преко 180 женских сеоских удружења из више од 40 јединица локалне самоуправе. Ову манифестацију је посетила и представница стручне службе Заштитника грађана.

Међународни дан сеоских жена је установљен Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2007. године, са намером да се скрене пажња на кључну улогу жена на селу.

,,Заштитник грађана је указивао државним органима на проблеме са којима се суочавају припадници и припаднице осетљивих друштвених група при запошљавању, јер неки од њих, а нарочити Ромкиње и Роми и ЛГБТИ особе нису довољно оснажени/е да се обраћају институцијама и немају поверења у њих. Улога синдиката је примарна у преузимању активне улоге у указивању на ове проблеме и иницирању за њихово решавање“ рекла је Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност током излагања о улози независних институција у спречавању кршења људских права осетљивих друштвених група при запошљавању и на радном месту, на конференцији ,,Јачање друштвеног дијалога о правима рањивих група у запошљавању у Културном центру Rex у Београду.

Ова конференција је део двогодишњег међународног програма Безбедност и равноправност (Safe and Equal) и резултат је сарадње удружења Škuc-LL из Словеније и удружења Labris и Gayten LGBT из Србије, уз подршку програма Европске комисије - Progress. У оквиру овог програма је спроведено 6 тренинга за тренере у 6 градова у Србији, током којих су 64 особе, претежно активисти/активисткиње, обучени за примену антидискриминационих прописа и мера и за управљање различитостима, као и са примерима добре праксе у области рада и запошљавања. Током обука је примећен изузетно слаб одзив синдиката тако да је потребан начин да се успостави одговарајућа сарадња са синдикатима. У оквиру програма је спроведена и медијска кампања на тему антидискриминације и управљања различитостима у запошљавању, а израђена су и три приручника: ,,Мере против дискриминације у запошљавању и улога невладиних организација – Приручник“, ,,Управљање различитостима при запошљавању – улога невладиних организација у залагању за једнаке могућности и промоцији равноправности при запошљавању“, ,,Добре праксе управљања разноликошћу при запошљавању: Европска унија, Србија и подручје Западног Балкана“.

Консултативни састанак, на којем је представљен програм обуке за здравствене раднике и раднице на тему родно заснованог насиља, одржан је данас у хотелу „Парк“ у Београду, у организацији Канцеларије Популационог фонда Уједињених нација (United Nations Population Fund- UNFPA) у Србији.

Програм обуке је резултат сарадње Пoпулaциoнoг фoндa Уjeдињeних нaциja (United Nations Population Fund – UNFPA), Eврoпскe мрeжe жeнa прoтив нaсиљa (Women Against Violence Europe – WAVE) и Цeнтрa зa прoмoциjу здрaвљa жeнa (ЦПЗЖ). Др Слободан Савић и др Станислава Оташевић су, као стручни сарадници, прилагодили овај програм специфичностима у Републици Србији, како би његова примена довела до успешног и адекватног поступања здравствених радника у ситуацији насиља у породици. Подаци које су ови стручњаци навели приликом представљања Водича за здравствене раднике/це и других материјала у оквиру програма Одговор здравственог сектора на родно засновано насиље коиндицирају са налазима садржаним у Посебном извештају Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља.

Након дискусије су присутне представнице и представници стручне и академске јавности из области здравства изразили сагласност за примену овог програма и његово представљање другим секторима.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић прикључила се данас у Бограду шетњи под називом "Ходам против сексуалног насиља над децом", која је почела у 11 часова код Народне скупштине Републике Србије, а симболично завршена код споменика "Победник" на Калемегдану. Шетња је део кампање Савета Европе "1 од 5", чији је званични носилац за Републику Србију шкотски активиста Метју Меквариш, који је лично преживео сексуално насиље у детињству.

Заштитник грађана је још 2011. године упутио Министарству правде Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања у циљу његовог усклађивања са међународним документима. Доношењем "Маријиног закона" Србија је направила прве кораке ка усаглашавању домаћег законодавства са међународним правним оквиром, међутим и даље постоје бројне препреке и мањкавости у поступцима које воде надлежни органи у случајевима сексуалног злостављања деце, а на које Заштитник грађана стално указује.

Кампања се заснива на подацима да је у Европи свако пето дете било жртва неког облика сексуалног насиља, а организовала је београдски Инцест траума центар заједно са Женском парламентарном мрежом и Саветом Европе.

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност представила је у Варшави на скупу ,,Улога независних тела за заштиту људских права у борби против насиља према женама и родно засноване дискриминације у Србији“, у оквиру састанка ,,Спровођење људске димензије OEБС-а 2015“ ("OSCE/ODIHR 2015 Human Dimension Implementation Meeting"), кључне налазе из Посебног извештаја Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и активности које Заштитник грађана предузима у циљу унапређивања положаја жртава насиља у породици и родно заснованог насиља.

На скупу је истакнут велики значај оваквих истраживања и прикупљених података за сагледавање феномена насиља у породици, као и за сузбијање ове негативне друштвене појаве. Гордана Стевановић је на састанку ,,Спровођење људске димензије OEБС-а“, у периоду 23-24. септембра, такође присуствовала радним сесијама: Слобода мирног окупљања и удруживања; независне институције за заштиту људских права и улога цивилног друштва у заштити људских права; образовање о људским правима; једнаке могућности за жене и мушкарце у свим областима живота, између осталог, путем спровођења Акционог плана за промовисање родне равноправности ОЕБС-а; спречавање насиља према женама и деци, као и на пропратним догађајима: Обележавање годишњице од усвајања Пекиншке декларације и Платформе за акцију; Жене, мир и безбедност, обележавање петнаест година од усвајања Резолуције СБ УН 1325 са конкретним примерима њене примене;

Гордана Стевановић: Изузетно важна улога медија у рушењу предрасуда према ЛГБТИ популацији

,,Улога медија је изузетно важна у рушењу предрасуда према ЛГБТИ особама због указивања на проблеме са којима се ове особе суочавају, посебно када је реч о транс особама, у оснаживању младих ЛГБТИ особа и доприносу да оне прихвате себе и да живе у складу са својом сексуалном оријентацијом или родним идентитетом“, рекла је Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност на семинару ,,Медији и извештавање о ЛГБТ популацији“.

Она је навела да резултати неких истраживања показују да су знања већинске популације о ЛГБТИ особама веома ограничена, а скоро незнатна када је реч о транс особама, истичући да управо стицање знања и разумевање према особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета доводи до смањења предрасуда, дискриминације и хомофобије. Семинар је одржан данас у седишту Асоцијације медија у Београду, а Гордана Стевановић је говорила на тему ,,ЛГБТ особе и права грађана“.

Скуп о политичкој партиципацији ЛГБТ особа на Западном Балкану

У Народној скупштини Републике Србије је 15. септембра одржана предконференција ,,Демократија за све: Политичка партиципација ЛГБТИ особа на Западном Балкану“, на коме су посланици из Албаније, Македоније, Црне Горе и Србије, заједно са посланицима из Ирске и Немачке, разговарали са активистима и активисткињама за права ЛГБТИ особа о могућностима и изазовима за унапређивање друштвено-политичке ситуације и положаја особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на Западном Балкану. На скупу, који је организовало удружење Лабрис, Геј-Лезбејски Victory Институт и Hirschfeld Eddy Фондација, у сарадњи са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова, је представљено истраживање ставова јавног мњења у земљама Западног Балкана о ЛГБТИ заједници и дискутовано на који начин политичка партиципација може да утиче на мењање ових ставова.

Конференција под истим називом настављена је 16. и 17. септембра 2015. године, у циљу представљања предности укључивања активиста и активисткиња за права ЛГБТИ особа, односно ЛГБТИ лидера и лидерки, у демократске процесе, као и примера добре праксе у процесима демократског учешћа и заштите људских права ЛГБТИ особа на Балкану.


Заменица заштитника грађана учествовала на отварању Београдске недеље поноса 2015

prajd 14092015.jpg

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, учествовала је данас на отварању Београдске Недеље поноса 2015, које је одржано у Mixer House-у, у организацији удружења Београд Прајд.

Током Недеље поноса ће се одржати различити дебатни и културни програми посвећени питањима од значаја за права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета и представљању ЛГБТИ културе и стваралаштва. Према речима организатора, циљ Недеље поноса је да се квалитетним програмом утиче на промене друштвене свести. Недеља поноса ће трајати до 20. септембра 2015. године, када је планирано одржавање Параде поноса у Београду.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је са сарадницама 26. августа 2015. године посетила Градску управу града Лознице и разговарала о активностима које се предузимају у Лозници у циљу унапређења положаја деце и жена. Начелница Градске управе је навела предузете мере посвећене осетљивим категоријама становништва: у руралним срединама постоји неколико предшколских установа, финансира се услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју и становање уз подршку за младе без родитељског старања, незапосленим породиљама се месечно исплаћује 20 000 динара накнаде, обезбеђује се бесплатан превоз за особе старије од 65 година, а у плану је и изградња социјалних станова за осетљиве категорије становништва. Осим тога, у Лозници је основана Комисија за родну равноправност која је иницирала низ активности посвећених спречавању насиља према женама и другим питањима од значаја за спровођење принципа родне равноправности.

Заменица заштитника грађана је са начелницом Градске управе и чланицама и чланом Комисије за спорт разговарала о важности афирмисања женског спорта и учешћа девојчица и жена у спортским активностима, у складу са важећим законским прописима, стратешким документима и преузетим међународним обавезама, са чим су се начелница Градске управе и представници Комисије за спорт сагласили, а у вези са спровођењем препоруке Заштитника грађана бр. 14-1543/12, након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Градске управе града Лозница, вођеном по притужби Омладинског рукометног клуба „Лозница“.

baner1