а

Мишљења и ставови

Неопходно је, без одлагања, да Републички фонд за здравствено осигурање и Пореска управа заједнички размотре проблем пролонгирања остваривања права трудница на накнаду за време привремене спречености за рад услед болести или компликација током одржавања трудноће, у случајевима када je њихов послодавац закључиo са Пореском управом споразум о одлагању плаћања доспелих доприноса за здравствено осигурање, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

Изменом одредби Закона о здравственом осигурању омогућити трудницама исплату целе накнаде једнократно, а не као до сада у два дела, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству здравља

Доношење посебних протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима предуслов је ефикасне међусекторске сарадње у спровођењу заштите жена од насиља, доприноси побољшању приступа жртава одговарајућим услугама, а свако даље одлагање уређивања ефикасне међусекторске сарадње, поред тога што је пример лошег административног поступања, умањује ефикасност спровођења мера заштите као начина превенције жена од насиља у породици и партнерским односима, истакнуто је у Мишљењу упућеном Министарству правде, Министарству унутрашњих послова и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Мишљење Заштитника грађана о Предлогу закона о равноправности полова

baner1