а

Саопштења

Сваки дан мора да буде дан за кампању против насиља над женама све док свака кућа не постане сигурна женска кућа, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић поводом светске кампање "Шеснаест дана активизма против насиља над женама" која почиње данас.

Заштитник грађана ће пратити примену Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, коју је недавно ратификовала Република Србија,за шта се залагао и републички омбудсман.

Видљивост проблема насиља над женама мора да прати и већа одлучност органа јавне власти на превенцији и унапређењу заштите жена од насиља.

Насилници не смеју, као што је често случај, да рачунају на неефикасност система и "разумевање" службених лица за њихове поступке. Али кажњавање ни изблиза није довољно, већ се мора више радити на превенцији – подизању свести јавности и грађана о неприхватљивости насиља као модела понашања, као и на јачању капацитета институција образовања, културе, спорта, које морају да понуде доступну и реалну алтернативу моделима понашања који промовишу насиље.

Заштитник грађана свим грађанкама честита 8. март, дан којим се обележава тежња ка родној равноправности.

Од многих области у којима суштинске равноправности мушкараца и жена још увек нема, Заштитник грађана ће у 2013. години посебно пратити како се остварује заштита трудница и породиља на послу и колико се успешно предузимају мере против родно заснованог насиља.   Републички омбудсман ће због тога појачати контролу рада органа власти у обезбеђивању исплате накнаде за време трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета и заштите од отказа за време трудноће. Истовремено, Заштитник грађана истиче да Министарство рада, запошљавања и социјалне политике није, у складу са законском обавезом, одговорило Заштитнику грађана које је конкретне мере, као надлежни државни орган, предузело или планира да предузме да би се поправио положај трудница и породиља на тржишту рада.

Заштитник грађана са жаљењем је примио вест о смањивању квоте за упис жена на Војну академију, а посебно сматра неправилним да се Конкурсом ограничава, уместo да се подстиче пријем жена. У конкурсу за Војну академију стоји да ће бити примљено „до 15% кандидата женског пола“, уместо да се утврди најнижи проценат за пријем кадеткиња који гарантује бар минималну заступљеност жена.

Заштитник грађана верује да ситуације попут наведених неће бити обележје наредног периода, али ће оштро упозоравати на неправилности и неефикасност државних органа у предузимању мера на успостављању пуне родне равноправности.

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type attachments/039_untitled.bmp image/bmp
Unsupported image type attachments/039_untitled.bmp image/bmp

039_untitled.bmpЗаменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је у расправи на конференцији за штампу коју је, поводом 8. марта, Међународног дана жена, организовала амбасадорка Аустралије у нашој земљи, госпођа Хелена Штудерт, а чија тема је била превенција насиља над женама.

Она је истакла потребу употпуњавања правног оквира за поступање надлежних органа у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима и  информисала присутне да је Заштитник грађана крајем прошле године упутио препоруке министарствима унутрашњих послова, социјалне политике и правде, да што пре донесу своје секторске протколе о поступању у ситуацијама насиља над женама, те да је  МУП  у року поступио по препорукама. Додала је да протоколи јесу важни јер дају смернице надлежним органима да се међусобно повежу, размењују информације, како би то постала једна од успешних мера превенције. Нагласила је да протоколи који постоје у области заштите деце од насиља дају добре резултате, јер су велика испомоћ поступајућим органима, те да се исти ефекти могу очекивати и када је реч о заштити жена од насиља.

Одељење за родну равноправност Заштитника грађана ће поводом Међународног дана жена и спровођења надзора над применом Закона о равноправности полова посетити Општину Лапово и Општину Тополу. Иначе, у оквиру надзора над спровођењем Закона о равноправности полова у фебруару и марту месецу посећене су следеће општине- Уб, Мионица, Инђија, Рума, Опово, Пландиште, Љубовија и Крупањ и Град Ваљево.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова Републике Србије  донело је у предвиђеном року Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над  женама у породици и партнерским односима којим се утврђује начин рада полицијских службеника у случају када жена пријави насиље у породици или у партнерском односу.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у извршавању препоруке Заштитника грађана, одмах по добијању препорука, обавестило је Заштитниkа грађана  да су у току активности на доношењу Посебног протокола о поступању установа социјалне заштите у случају када жена пријави  насиље и да се очекује његово доношење најкасније до краја фебруара ове године.

Ресорна министарства којима је Заштитник грађана упутио препоруку и што је посебно важно и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, коме је мишљење са препорукама достављено информативно, показала су висок степен посвећености и имплементацији постојећих закона и прописаних мера заштите жена од насиља у пракси, због чега Заштитник грађана  дели очекивања да ће по препорукама поступити и Министарство правде, коме је препорука упућена, али једнако и сви други органи у чијој је надлежности унапређење подршке женама жртвама насиља у породици или партнерском односу, било додатним мерама нормативног уређење подршке жени и/или предузимањем мера за подизање квалитета услуга усмерених ка јачању подршке жени жртви насиља, а тиме и породици уопште.

baner1