а

Саопштења

Заштитник грађана честита женама у Србији 8. март, Међународни дан жена.

„Незапосленост, сиромаштво, конфликти и кризе погађају жене теже него мушкарце. Управо учешће жена, и још више лидерство, најбољи је начин да се та неравноправност и друштвена неправда укину“, истиче заштитник грађана Саша Јанковић.

Женска и родна равноправност не иду на уштрб мушкараца – без родне равноправности нема социјалне правде и она ослобађа пун потенцијал друштва и свих његових чланова. На жалост, иако је свест о равноправности жена све израженија, оне у стварности још увек трпе чак и најбруталнији облик неравноправности – родно засновано насиље.

Контролишући како се прописи о заштити жена од насиља спроводе у пракси, Заштитник грађана је прошле године израдио Посебни извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и Посебног извештаја о обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

Одсуство благовремене и ефикасне реакције на сазнање о насиљу, недостатак размене информација, одсуство међуресорне сарадње и недовољна обученост запослених у систему заштите жена од насиља неки су од кључних недостатака које је Заштитник грађана утврдио. Надлежним органима упућен је низ препорука ради усклађивања домаћег законодавства са одредбама Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, и успостављања ефикасног и на струци заснованог система превенције родно заснованог насиља и заштите жена у ситуацији насиља.

Као и увек, Заштитник грађана скреће посебну пажњу на положај жена из вишеструко маргинализованих друштвених група, које се свакодневно суочавају са кршењем њихових права, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, самохране мајке, избегле и интерно расељене жене, жене другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, жене које су преживеле насиље, старије жене, као и жене у руралним срединама.

Женама у посебно осетљивом положају недовољно је доступно право на рад. Жене чине 51,3% од укупног броја становника Републике Србије, али запослених жена је 16 процената мање у односу на запослене мушкарце (42% односно 58%) .

Женама, а поготово оним које се налазе у посебно осетљивом положају нису стављене на располагање све услуге здравствене заштите. Остваривање права и коришћење услуга које су одговарајућим прописима обезбеђене женама праћено је препрекама и тешкоћама. Права на накнаду зараде за време трудничког боловања и одсуства ради неге и посебне неге детета остварују се са некада значајним закашњењима, а није ретко и да је оно потпуно онемогућено услед неажурног рада надлежних органа или њихове неодговарајуће сарадње.

Поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, Заштитник грађана подсећа да до сада није разматран део иницијативе Заштитника грађана за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља, упућене Министарству правде 2011. године, а поновљене 2012. године.

Измене Кривичног законика којима ће се увести ново кривично дело прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман за насилника и друге мере усмерене ка превенцији насиља у унапређивање поступка свих органа услов су за ефикаснију и бољу заштиту жена од насиља.

Потребно је развијати услуге подршке, заштите и рехабилитације жртава насиља у породици и партнерским односима, као и превентивне мере усмерене на подизање свести јавности о недозвољености и кажњивости насиља над женама, као и нултој толеранцији на насиље, како би жена жртва насиља наишла на подршку и разумевање своје околине.

Заштитник грађана тренутно анализира да ли су службеници  који долазе у контакт са жртвама у центрима за социјални рад, полицији, здравственим установама, тужилаштвима и судовима прошли одговарајуће обуке, ко је те обуке лиценцирао и да ли су те особе заиста професионално обучене за рад са жртвама насиља.

Посебно наглашавамо да се Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене лошијег имовинског стања, избегле, интерно расељене и жене из других угрожених мигрантских група,  суочавају са повећаним ризиком од насиља и да се посебна пажња мора посветити заштити и спречавању насиља према овим осетљивим друштвеним групама.

Заштитник грађана је, на основу анализе рад надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, спроведене током 2014. године, израдио Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља са оценом стања и низом препорука за отклањање недостатака и унапређење заштите жена од насиља.

Извештај је представио Народној скупштини и надлежним органима.

20092015.jpgЗаштитник грађана изражава задовољство што је и ове године Парада поноса у Београду одржана без инцидената, и похваљује рад надлежних државних органа који су се свим законитим средствима успешно бринули о безбедности учесника пре, за време и после догађаја.

"С обзиром и на прошлогодишњу мирну Параду поноса, мoжемо опрезно сматрати да је право ЛГБТИ грађана на окупљање у Србији освојено, што је велики симболичан корак на још дугом путу укидања њихове дискриминације. За тај корак органи власти Републике Србије заслужују признање, али остаје оправдан захтев и очекивање да се дискриминација сузбија свакодневно и у мање симболичним, а више животним питањима образовања, запошљавања, здравља, правног уређења животних заједница и, наравно, заштите од насиља на сваком месту", изјављује овом приликом заштитник грађана Саша Јанковић.

У овогодишњој Паради поноса учествовали су заменица заштитника грађана за родну равноправност Гордана Стевановић са сарадницима из стручне службе Заштитника грађана, као и председница са чланицама Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Заштитник грађана је на положај ЛГБТИ особа указивао надлежним органима и јавности у више наврата, а посебно вођењем поступака контроле, кроз редовне годишње извештаје и у Посебном извештају ,,ЛГБТ популација у Србији - стање људских права и друштвени положај“.

Парада поноса је 2014. године одржана без већих инцидената, а ЛГБТИ организације укључене су у израду стратешких докумената који садрже конкретне мере посвећене унапређивању положаја ове групе грађана. Подсећајући на те важне позитивне помаке, поводом Међународног дана поноса Заштитник грађана указује да ЛГБТ популација у Србији још није довољно заштићена и подсећа на обавезу органа јавних власти да непрекидно раде на заштити права мањинских група.

Налази истраживања ставова јавног мњења, које је за потребе Заштитника грађана спровео ЦЕСИД, показују да према ЛГБТИ популацији постоји општи негативан однос, као и да се на ову групу гледа са негативним предрасудама.

Правни положај транс особа није правно уређен, на шта је указала Заједничка радна група Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности, која је надлежним органима 2014. године упутила низ препорука.

Међународни дан поноса се обележава широм света као знак сећања на протесте ЛГБТИ особа против систематског хапшења, прогона и злостављања ових особа од стране америчких власти, који су почели у ноћи између 27. и 28. јуна 1969. године у Њујорку и представљају зачетак организованог активизма и савременог покрета за успешно остваривање права ЛГБТИ заједнице у Америци, а затим и у остатку света.

Заштитник грађана честита женама у Србији 8. март, Међународни дан жена и подсећа да је пуна равноправност полова не само цивилизацијски, већ и развојни циљ, као и да то није питање добре воље, већ обавеза прописана Уставом.

Не само да је неравноправност жена цивилизацијски неприхватљива и да онемогућава социјалну правду, већ друштво које не користи пун потенцијал пола својих чланова, односно чланица – жена, само себе спутава у напретку“, истичу заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана Гордана Стевановић.

Посебно су угрожене и вишеструко дискриминисане Ромкиње, жене са инвалидитетом, самохране мајке, избегле и интерно-расељене жене, жене лошијег имовног стања, жене из руралних средина, жене у ситуацији насиља у породици, старије жене, жене ређе сексуалне оријентације.

Опширније...

baner1