а

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је од Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да га обавести да ли је припремило подзаконске акте којима би се омогућила примена Закона о родној равноправности којим је, између осталог, прописано да лице које није здравствено осигурано по било ком другом основу стиче то право по основу неплаћеног рада у кући.

Пашалић је у допису надлежном министарству подстио да је Законом о родној равноправности, који је ступио на снагу 1. јуна 2021. године, прописано да се подзаконски акти за спровођење овог закона доносе у року од годину дана од дана ступања закона на снагу.

Заштитник грађана од ресорног министарства, које врши надзор над применом овог закона, тражи да га у року од 15 дана обавести о мерама које је самостално предузело и у сарадњи са другим надлежним органима како би се омогућила примене законских одредби у пракси.

Пашалић подсећа да по Закону о родној равноправности лица која нису здравствено осигурана по било ком другом основу стичу то право по основу неплаћеног кућног рада  (вођење домаћинства, старање о подизању деце, старање о осталим члановима породице, неплаћени рад на пољопривредном имању и др).

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић данас је, поводом 25. новембра - Међународног дана борбе против насиља над женама, позвао све жене у Србији које трпе психичко или физичко насиље да се охрабре да то пријаве надлежним органима и институцији на чијем је челу и указао на неопходност економског јачања жена жртава насиља.

"Неопходно је предузети мере да се економски ојачају жене жртве насиља да би могле да буду у прилици да, након проживљених траума, напусте насилника и да воде самосталан живот. Пре 18 година сам као судија Прекршајног суда у Београду почео да се бавим заштитом жртава породичног насиља, које се, како је пракса показала, у ситуацији када не могу да се економски одвоје од насилника, враћају у зачарани круг насиља", рекао је Пашалић.

Пашалић је подсетио да је на предлог Институције Заштитника грађана жртвама породичног насиља омогућен хитан бесплатан преглед код лекара судске медицине како би се „фиксирали“ докази и како би се тај лекарски извештај касније користио у судском поступку чиме би се омогућило да починилац насиља буде адекватно кажњен.

"Морамо радити на подизању свести грађана Републике Србије о нултој толеранцији на сваку врсту насиља. Најтежа последица породичног насиља јесте отварање новог круга насиља јер особа која живи са насиљем постаје или будући насилник или будућа жртва", додао је Пашалић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић позвао је данас надлежне државне органе, међународне и организације цивилног друштва на унапређење комуникације и сарадње у циљу имплементације ревидиране Међународне класификације болести Светске здравствене организације којом је трансродни идентитет уклоњен са листе менталних обољења.

"Трансродни идентитет је 2019. године ревизијом Међународне класификације болести (МКБ 11) уклоњен са листе менталних обољења и премештен у домен сексуалног здравља. Република Србија има обавезу да примењује међународне стандарде и усклади своје прописе“, изјавио је Пашалић.

Пашалић је данас у седишту институције Заштитника грађана иницирао дијалог представника државних органа, здравствених установа, међународних и организација које се баве заштитом права трансродних особа, којем је присуствовао и министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Министар Жигманов је рекао да се институционални оквир за имплементацију МКБ 11 изграђује, да су боља комуникација свих актера и интерсекторска сарадња неопходни како би се овај процес успешно окончао и да ће његово министарство дати допринос унапређењу системских мера и услуга у корист грађана.

Дијалогу, одржаном на иницијативу удружења трансродних особа „Колектив Талас“, присуствовали су в.д. помоћника директора Управе за биомедицину Министарства здравља др Војислав Радосављевић, шефица Кабинета за трансродна стања Клинике за психијатрију КЦС прим. др Драгана Дуишин и председница Републичке стручне комисије за трансродна стања проф. др Светлана Вујовић.

Такође, састанку су присуствовали и представници Мисије УН у Србији и Канцеларије Светске здравствене организације у Србији, Лекарске коморе Србије, Института за јавно здравље ,,Др Милан Јовановић - Батут", Повереника за заштиту равноправности Републике Србије и представници удружења трансродних особа „Гетен“ и „XY Спектрум“.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић данас је поново указала на неопходност подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу које су у неповољном положају пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу.

Старије жене на селу не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите. Оне су често изложене дискриминацији, као и злостављању и насиљу, најчешће финансијском које не умеју да препознају, рекла је Стојановић на скупу о остваривању економских и социјалних права старијих жена на селу у селу Лаћарак код Сремске Митровице.

Стојановић је представила економска и социјална права која су гарантована у контексту Ревидиране Европске социјалне повеље и прописа Републике Србије, као и механизме заштите тих права и позвала присутне да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су им права повређена поступањем или непоступањем органа управе.

Председница удружења „Снага пријатељства – Amity“ Надежда Сатарић је са учесницама скупа разговарала о проблемима са којима се сусрећу у остваривању економских и социјалних права, као и о томе које услуге социјалне и здравствене заштите су им доступне.

На скупу који је организовао Заштитник грађана у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“, су поред Слађане Марчете, заменице начелника за социјалну заштиту Градске управе града Сремска Митровица и старијих мештанки села Лаћарак, активно учествовале и представнице удружења Caritas из Сремске Митровице, удружења жена месне заједнице Лаћарак, удружења жена „Лаћаркуше“, као и удружења Рома Лаћарак.

Скуп у селу Лаћарак је одржан у оквиру пројекта Јачање капацитета Заштитника грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране Европске социјалне повеље, са посебним фокусом на унапређење остваривања права старијих жена на селу, који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са организацијом „Снага пријатељства – Amity“, уз подршку Савета Европе. Циљ пројекта је заштита права те посебно осетљиве друштвене групе кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих особа.

baner1