а

У Ужицу је данас одржана интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Златиборског округа. Отварајући округли сто заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић рекла је да је насиље над женама у породици и партнерским односима и насиље над децом и даље веома раширено и да као друштво немамо изграђену нулту толеранцију на насиље. Заједнички дијалог органа о породичном и партнерском насиљу и насиљу над децом неопходан је за квалитетан и интердисциплинарни приступ жртви, брзу и ефикасну заштиту и правилно и правично санкционисање извршиоца насиља, нагласила је Стевановић.

b_280_0_16777215_00_images_20170428_Uzice.jpgГордана Стевановић истакла је да доношење Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак, али да се напредак у заштити жена и деце од насиља може постићи тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Свесни смо да на том путу имамо и препреке, посебно када је реч о недовољним људским и финансијским ресурсима, о непостојању или неодговарајућим обукама, високој стопи незапослености и лошој економској ситуацији у земљи, али и у тим околностима морамо пружити максималну подршку жртви, рекла је Гордана Стевановић.

Борјана Перуничић, начелница Одељења за родну равноправност Заштитника грађана представила је међународне стандарде и обавезе Републике Србије у заштити жена и деце од насиља и податке из истраживања Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља. Она је истакла посебно осетљив положај жена припадница ромске националне мањине, које у великој мери трпе насиље у породици и партнерским односима као и на специфичност поступања органа у ситуацији када је извршилац насиља садашњи или бивши припадник полиције.

Представљајући карактеристичан случај, помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић указала је да се и даље уочава недовољна сарадња државних органа услед чега поступајући стручњаци немају све информације потребне за процену и одређивање мера које ће предузимати ради заштите жене жртве насиља и деце жртава злостављања и занемаривања. Она је подсетила да деца која су присутна у породичном насиљу нису „сведоци“ и неутрални посматрачи насиља, већ непосредне жртве злостављања и занемаривања.

b_280_0_16777215_00_images_20170427_Kraljevo.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић организовала је данас у Краљеву интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“, који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Рашког округа. Она је изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања, јер и даље не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом. Само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило је свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику, нагласила је Стевановић и додала да доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак уследити тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Члан Градског већа града Краљева Милун Јовановић поздравио је одржавање овог округлог стола и посебно указао на неопходност доношења закона о бесплатној правној помоћи, како би се жене жртве насиља имале једнаку правну заштиту без обзира где живе. Забрана запошљавања значајно отежава, па и онемогућава успостављање услуга, које би обезбедиле брзу и ефикасну заштиту и оснаживање жена жртава, као и њихово економско осамостаљивање од извршиоца насиља, истакао је Јовановић.

Борјана Перуничић, начелница Одељења за родну равноправност Заштитника грађана представила је податке из истраживања Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и подсетила на обавезе које је Република Србија преузела потврђивањем међународних уговора у овој области.

Представљајући карактеристичан случај, помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић указала је да се и даље деца која живе у породичном насиљу и која присуствују породичном насиљу не препознају као жртве злостављања и занемаривања, услед чега изостају и адекватне мере њихове заштите и спречавања даљег угрожавања њихових права.

b_280_0_16777215_00_images_20170421_Vranje.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је, отварајући данашњи интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ у Врању, изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања. Она је указала да још увек не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом и подсетила да је само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику. Доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак бити успостављен тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације, рекла је Стевановић.

Председник Скупштине града Врање Дејан Тричковић поздравио је одржавање овог округлог стола, указујући на нужност да се органи повезују, а информације у пуној мери деле и навео да је Град Врање спровео низ активности на сузбијању насиља у породици и да ће наставити да подржава активности које имају за циљ превенцију и спречавање насиља у породици.

Борјана Перуничић, начелница Одељења за родну равноправност Заштитника грађана представила је податке из истраживања Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и подсетила на обавезе које је Република Србија преузела потврђивањем међународних уговора у овој области.

Представљајући карактеристичан случај, помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић указала је да је одсуство сарадње између органа и њихова затвореност у сопствене надлежности проблем који опстаје и који знатно умањује делотворност предузетих мера. Она је подсетила да се и даље уочава да се деца која живе у породичном насиљу и која присуствују породичном насиљу не препознају као жртве злостављања и занемаривања, услед чега изостају и адекватне мере њихове заштите и спречавања даљег угрожавања њихових права.

Округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“ окупио је представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Пчињског округа.

Наташа Јовић, помоћница Генералног секретара стручне службе Заштитника грађана, рекла је данас у Петровцу на Млави да су адекватна стручност и поседовање потребних знања и вештина запослених - који су у непосредном контакту са жртвом насиља - кључни у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. Она је на округлом столу „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“ нагласила да је неопходно да институције система препознају постојање насиља у његовој најранијој фази и да ефикасно интервенишу у циљу заштите жртве.

b_280_0_16777215_00_images_20170404Petrovac_na_Mlavi.JPGЈовић је представила резултате испитивања више десетина случајева у овој области током прошле године, након чега је Заштитник грађана упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици. Мултисекторска сарадња није на задовољавајућем нивоу, истакла је Јовић, а полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују благовремено и у довољној мери информације које су од виталног значаја за евентуално даље предузимање мера у циљу заштите жртве насиља и њене деце.

Помоћница Генералног секретара је представила резултате анализа Заштитника грађана који су садржани у посебним извештајима за заштиту жена од насиља, док је посебан део скупа био посвећен дискусији представника Заштитника грађана и центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштва са територије Браничевског округа о поступању у случајевима насиља над децом и женама.

baner1