а

b_280_0_16777215_00_images_banners_JStojanovi_foto.jpgЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић изјавила је данас да је предузимање мера за унапређења положаја ЛГБТИ особа у локалним заједницама у којима живе од суштинске важности за потпуно остваривање права припадника ове заједнице која су им грантована законима и Уставом Републике Србије.

„Заштитник грађана сматра да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа али да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшало остваривање права ове друштвене групе“, рекла је Стојановић на почетку обуке у локалној самоуправи у Смедереву за укључивање ЛГБТИ особа у локалне стратешке планове из области социјалне заштите, родне равноправности и младих.

Стојановић је још нагласила да је веома важно да се предузму одређене мере заштите и унапређења положаја ЛГБТИ особа у јединицама локалне самоуправе и да органи јединица локалне самоуправе треба да у локалне акционе планове експлицитно укључе ЛГБТИ особе и пропишу мере за унапређивање положаја ових особа, као и да за те активности одвоје одговарајућа буџетска средства.

Заштитник грађана у сарадњи са Асоцијацијом Дуга организује обуке у јединицима локалне самоуправе у Србији у оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске Уније „Промоција различитости и равноправности“.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских написа да је жена која је претучена у селу Заблаће код Чачка неколико пута пријављивала породично насиље надлежним органима, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова и Опште болнице у Чачку.

Од ресорног министарства, поводом медијских навода да је надлежни центар за социјални рад имао сазнања о насиљу у овој породици, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Чачку и да га о резултатима надзора обавести у року од 15 данa.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у року од 15 дана, поводом навода у медијима да је породица позната полицији и да је жена више пута пријављивала породично насиље, извести да ли су раније обавештавани о насиљу у овој породици, које мере и активности су предузимали, као и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне и здравствене заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце.

Од Опште болнице у Чачку Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су имали сазнања о насиљу у породици, као и које мере су, у сарадњи са другим органима из система заштите од насиља у породици, предузели како би се пружила адекватна заштита и подршка жртви.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом 27. јуна - Међународног дана поноса, да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа у Републици Србији али и да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшао квалитет живота и остваривање права ове рањиве друштвене групе.

„Забрана дискриминације на основу полних карактеристика је садржана у новом Закону о родној равноправности, док су забрана дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика и експлицитна забрана дискриминације деце по истом основу уврштени у Закон о забрани дискриминације, на сугестију Заштитника грађана“, рекао је Пашалић.

Пашалић наводи да Институција којом руководи већ годинама ради на иницирању боље системске заштите ЛГБТИ особа које се и даље сусрећу са дискриминацијом, злостављањем и насиљем, као и да су током пандемије уочени здравствени и економски изазови са којима су се сусретале особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

„Потребне су измене Закона о бесплатној правној помоћи како би се ЛГБТИ особе уврстиле у категорију корисника у осетљивом положају, као и Закон о уџбеницима који би садржао експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа“, навео је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је подсетио да је у априлу ове године Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставио мишљење о Нацрту закона о истополним заједница као и да је затражио да се што пре правно уреде последице прилагођавања пола и родног идентитета.

„Већ дуже време указујем и на потребу измене Кривичног законика како би се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирала као дела расизма и нетолеранције. Припадницима ЛГБТИ заједнице треба да буде омогућено да уживају у потпуности своја права“, изјавио је Пашалић.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија да су у породичном насиљу у селу Заблаће код Чачка рањени мајка и син а отац после напада извршио самоубиство, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од оба министарства тражи да га у року од 15 дана обавесте о свим релевантним чињеницама везаним за медијске наводе, посебно оне који се односе на информацију да је породично насиље било присутно у тој породици и раније.

Надлежна министарства треба да известе Заштитника грађана да ли су раније обавештавани о постојању насиља у овој породици и ако јесу које мере и активности су предузимали по том питању.

Такође, потребно је да Заштитника грађана известе и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце, односно мере превенције породичног насиља у складу са Општим и посебним протоколима за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

baner1