а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да су старије жене на селу угрожене и недовољно видљиве, да се суочавају са сиромаштвом, дискриминацијом и насиљем, и да не уживају у потпуности социјална и здравствена права због недостатка посебних услуга и сервиса подршке, недостатка услуга јавног превоза, услуга социјалне заштите као и због отежаног приступа здравственим установама.

"Посебно су угрожене жене старије од 80 година које живе у самачким домаћинствима, а међу њима је највише оних којима треба подршка других лица или социјалних и здравствених служби, што без одговарајућих услуга подршке у заједници доводи до низа проблема“, рекао је Пашалић на представљању „Посебног извештаја Заштитника грађана о заступљености услуга социјалне и здравствене заштите за старије жене које живе на селу“.

Пашалић је, представљајући извештај у Палати Србија, навео и да старије жене на селу ретко имају стална примања и имовину на своје име и да не учествују у развоју локалних политика, нити у доношењу одлука које директно утичу на њихове животе. 

"У последње три године број старијих жена на селу којима је потребна услуга помоћ у кући стално је растао, посебно код старијих жена које живе у самачком домаћинству. По питању услуге кућног лечења, потребе старијих жена на селу многоструко су веће од капацитета пружалаца ове услуге“, рекао је заштитник грађана.

Пашалић је указао и да је, на сугестију Заштитника грађана, Законом о родној равноправности омогућено да жене које нису здравствено осигуране по другом основу стекну здравствено осигурање на основу неплаћеног кућног рада, али се ова одредба на жалост не примењује.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана тражи од надлежних органа да се ова законска могућност примењује у потпуности када су у питању старије жене на селу, а од јединица локалне самоуправе да обезбеде континуирано финансирање услуга помоћи у кући и кућног лечења, рекао је Пашалић.

Председница удружења „Снага пријатењства – Amity“ Надежда Сатарић нагласила је да је социо-економски положај старијих жена на селу знатно лошији него у граду, да многе од њих немају пензију, да су много чешће изложене насиљу од старијих жена у граду и да већина старијих жена на селу трпи економско насиље.

"Према попису из 2022. године, у Србији је регистровано 836.000 жена старијих од 65 година, од чега њих око 336.000 живи на селу. У сеоским срединама живи и 74.000 жена старијих од 80 година и то највише у самачким домаћинствима", рекла је Сатарић и додала да су старије жене на селу дискриминисане, друштвено невидљиве и у много неповољнијем положају од старијих мушкараца у сеоским срединама.

Заштитник грађана упутио је три начелне сугестије, као и одређен број конкретних предлога за допуну и прецизирање постављених циљева у стратешком документу за унапређење положаја старијих у Републици Србији.

У Мишљењу на Предлог стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године које је достављено Министарству за бригу о породици и демографију, Заштитник грађана је навео да је потребно да се лица старија од 65 година на значајнији и обухватнији начин укључе у јавни и политички живот и у процес доношења одлука на различитим нивоима. Такође је потребно да се пре свега старије жене, првенствено у руралним срединама на ефикасан начин информишу о остваривању права у области наследно- и имовинскоправних односа, социјалних и економских права, као и о облицима и карактеристикама породичног насиља и са механизмима за заштиту од насиља.

Поводом информације која се појавила у средствима јавног информисања да је мушкарац ујео своју бившу партнерку за образ у Сремској Митровици и тиме прекршио изречену меру забране приласка, Заштитник грађана покреће испитне поступке контроле законитости и правилности рада више органа управе. Уколико су наведене информације из медија тачне, неопходна је хитна реакција надлежних органа у циљу заштите живота жене и чланова њене породице, навео је заштитник грађана Зоран Пашалић.

На било који облик насиља имам нулту толеранцију и представници институције Заштитника грађана биће у најскоријем року на терену ради утврђивања свих чињеница и околности које су довеле до таквог чина, истакао је Пашалић.

 
 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Унапређење положаја старијих као и наставак сарадње између институције Заштитника грађана и удружења „Снага пријатељства - Amity" биле су теме разговора између заштитника грађана Зорана Пашалића и председнице удружења Надежде Сатарић на данашњем састанку одржан у просторијама институције.

Заштитник грађана је исказао велико интересовање за проналажење начина побољшања положаја старијих у Србији и решавања проблема са којима се свакодневно сусрећу, те су на састанку разматране могућности подршке и учешћа Заштитника грађана у текућим активностима удружења, као и могућности иницирања заједничких активности у области унапређења права старијих у наредном периоду.

Говорећи о покретању заједничких активности било је речи о потреби контроле домова за старије ради праћења остваривања права корисника као и спровођења релевантних европских стандарда у Републици Србији.

Такође је планирано учешће удружења у текућем пројекту који Заштитник грађана спроводи ради унапређења праћења и извештавања о економским и социјалним правима, са фокусом на функционисање и доступност услуга социјалне и здравствене заштите старијим женама на селу.

baner1