а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић указао је данас, поводом 17. маја - Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије, да ЛГБТИ особе у Републици Србији не могу у потпуности да уживају сва права и да је неопходна измена више закона како би им се обезбедила свеобухватна системска заштита.

У знак подршке ЛГБТИ особама, заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницима из тог сектора истакла је заставе припадника ЛГБТ популације на згради Институције Заштитника грађана.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

„Значајан помак у системској заштити ЛГБТИ особа учињен је прошле године изменама закона о родној равноправности и о забрани дискриминације којима се брани дискриминација на основу полних карактеристика. Ипак, неопходно је изменити још неколико закона како би њихов положај био квалитативно унапређен“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је навео и да би изменама Кривичног законика требало кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирати као дела расизма и нетолеранције, а изменама Закона о бесплатној правној помоћи треба ЛГБТИ особе уврстити у категорију корисника у осетљивом положају.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана поседује искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима, а ефикасан и стручан рад ове институције биће настављен кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић.

„Заштитник грађана је по сопственој иницијативи претходних година покретао поступке контроле законитости и правилности рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима. Стручан и ефикасан рад резултирао је тиме да новим Законом о Заштитнику грађана овој институцији буде поверено обављање послова националног известиоца у области трговине људима“, рекла је Стојановић.

Стојановић је на предавању одржаном студентима четврте године у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима, на Правном факултету Универзитета у Београду, подсетила да је Заштитник грађана независни државни орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода.

„Заштитник грађана од раније обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, а по новом Закону о Заштитнику грађана, поред послова националног известиоца у области трговине људима, обавља и послове националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом и има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета“, рекла је студентима Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је навела да је у ситуацијама када постоји сумња на трговину људима важно заштитити идентитет жртава и нагласила да је општа информисаност грађана предуслов за препознавање ризика од трговине људима, а да је системска сарадња надлежних органа услов за ефикасно решавање овог проблема.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о породичној трагедији која се десила 17. априла 2022. године у Новом Пазару, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нови Пазар и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

С обзиром на чињеницу да је особа која је страдала у овој трагедије, према писању медија, и раније имала пријаве за насиље у продици, Заштитник грађана је затражио од Центра за социјални рад да у року од 15 дана достави извештај о томе да ли су упознати са ситуацијом у овој породици, да ли је било пријава за насиље, да ли су исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од Министарства унутрашњих послова, Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају. Нарочито о активностима које су спроведене од стране полицијских службеника у овом случају и евентуално оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама породичног насиља, уколико су подношене. Нарочито је потребно да се изјасне да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

По пријему одговора ових институција, Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је у Чачку једна особа осумњичена да је убила троје чланова своје породице, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Опште болнице и Центра за социјални рад у том граду, као и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од чачанске болнице тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су чланови ове породице раније пријављивали било какав облик насиља, да ли је то констатовано у налазима лекара и да ли су и када ординирајући лекари пријавили сумњу на насиље надлежним институцијама (полицији, ЦСР, тужилаштву).

Центар за социјални рад Чачак треба да обавести Заштитника грађана у року од 15 дана да ли су упознати са ситуацијом у овој породици, да ли се и по ком основу породица налази на евиденцији Центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље и које активности је Центар, у сарадњи са другим органима, предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од МУП-а, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о поступању у конкретном случају и по евентуалним ранијим пријавама за насиље у овој породици, затим о оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима као и о активностима које је полиција предузела како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама породичног насиља.

Заштитник грађана је, имајући у виду обавезу свих државних органа да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите права и слобода свих грађана, у духу добре сарадње од Основног суда у Чачку затражио обавештење да ли се против особе која се сумњичи да је у том граду убила троје чланова породице водио неки кривични поступак, да ли је правоснажно осуђиван и да ли су му изречене мере безбедности.

baner1