а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана поседује искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима, а ефикасан и стручан рад ове институције биће настављен кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић.

„Заштитник грађана је по сопственој иницијативи претходних година покретао поступке контроле законитости и правилности рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима. Стручан и ефикасан рад резултирао је тиме да новим Законом о Заштитнику грађана овој институцији буде поверено обављање послова националног известиоца у области трговине људима“, рекла је Стојановић.

Стојановић је на предавању одржаном студентима четврте године у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима, на Правном факултету Универзитета у Београду, подсетила да је Заштитник грађана независни државни орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода.

„Заштитник грађана од раније обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, а по новом Закону о Заштитнику грађана, поред послова националног известиоца у области трговине људима, обавља и послове националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом и има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета“, рекла је студентима Стојановић.

Заменица Заштитника грађана је навела да је у ситуацијама када постоји сумња на трговину људима важно заштитити идентитет жртава и нагласила да је општа информисаност грађана предуслов за препознавање ризика од трговине људима, а да је системска сарадња надлежних органа услов за ефикасно решавање овог проблема.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о породичној трагедији која се десила 17. априла 2022. године у Новом Пазару, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Нови Пазар и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

С обзиром на чињеницу да је особа која је страдала у овој трагедије, према писању медија, и раније имала пријаве за насиље у продици, Заштитник грађана је затражио од Центра за социјални рад да у року од 15 дана достави извештај о томе да ли су упознати са ситуацијом у овој породици, да ли је било пријава за насиље, да ли су исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од Министарства унутрашњих послова, Заштитник грађана тражи да у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају. Нарочито о активностима које су спроведене од стране полицијских службеника у овом случају и евентуално оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама породичног насиља, уколико су подношене. Нарочито је потребно да се изјасне да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

По пријему одговора ових институција, Заштитник грађана ће одлучити о даљем поступку.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је у Чачку једна особа осумњичена да је убила троје чланова своје породице, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Опште болнице и Центра за социјални рад у том граду, као и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од чачанске болнице тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су чланови ове породице раније пријављивали било какав облик насиља, да ли је то констатовано у налазима лекара и да ли су и када ординирајући лекари пријавили сумњу на насиље надлежним институцијама (полицији, ЦСР, тужилаштву).

Центар за социјални рад Чачак треба да обавести Заштитника грађана у року од 15 дана да ли су упознати са ситуацијом у овој породици, да ли се и по ком основу породица налази на евиденцији Центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље и које активности је Центар, у сарадњи са другим органима, предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од МУП-а, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о поступању у конкретном случају и по евентуалним ранијим пријавама за насиље у овој породици, затим о оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима као и о активностима које је полиција предузела како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама породичног насиља.

Заштитник грађана је, имајући у виду обавезу свих државних органа да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите права и слобода свих грађана, у духу добре сарадње од Основног суда у Чачку затражио обавештење да ли се против особе која се сумњичи да је у том граду убила троје чланова породице водио неки кривични поступак, да ли је правоснажно осуђиван и да ли су му изречене мере безбедности.

b_280_0_16777215_00_images_20220411Radionica.jpg
Фото: Заштитник грађана

Наглашавајући важност заштите идентитета жртва трговине људима и њихових података о личности, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић је истакла у којој мери је важно да медији објективно и етички извештавају о трговини људима, заснованом на чињеницама.

„Медији су кључни актер у општењу јавности и надлежних органа који су у обавези да идентификују починиоце и да заштите жртве трговине људима. Такође, медији имају поред функције обавештавања јавности и функцију едукације те јавности с обзиром да је целовита информисаност предуслов за утврђивање околности под којима се може препознати ризик од трговине људима“, указала је Стојановић на данашњем тренингу за представнике медија и новинара.

Наставак радионице за новинаре о етичком извештавању о трговини људима заснованом на чињеницама, којој је присуствовало двадесетак представника медија из целе Србије, организовала је Канцеларија Савета Европе у Београду, у оквиру пројекта „Превенција и борба против трговине људима у Србији“ који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“.

baner1