а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је мушкарац у селу Страчево код Петровца на Млави испред породичне куће из ватреног оружја убио супругу а затим извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од МУП Србије - ПУ Пожаревац - ПС Петровац на Млави тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је раније било пријава насиља у тој породици, које мере су предузимали да се заштити жртва насиља у породици и санкционише извршилац, да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу и шта је полиција предузела након сазнања о овом случају.

Од Центра за социјални рад Петровац на Млави Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли је породица била на евиденцији тог центра, да ли је раније било пријава за породично насиље, које мере су предузели да би се пружила подршка жртви насиља, као и које мере су предузете након сазнања о овом случају.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио је да је Закон о спречавању насиља у породици од почетка примене донео побољшања у систему заштите од насиља у породици и партнерским односима али да постоји простор за додатна унапређења, пре свега у раном реаговању на ову врсту насиља.

"У Србији жртве насиља у породици, било оно физичко, психичко или економско, углавном су деца, жене и старије особе, које често нису ни свесне да су жртве дискриминације и злостављања. Такав третман није ствар појединачне породице, као што је код нас уврежено схватање, већ читавог друштва јер насиље рађа или нове насилнике или нове жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је данас у онлајн обраћању на представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекао да су приметна побољшања у поступању надлежних органа по питању заштите жртава породичног насиља, али да постоји простор за унапређење њиховог рада.

"Насиље треба да буде на време препознато па стога треба оснажити жртве насиља да пријаве надлежним органима оне који их злостављају. А онда надлежни органи треба да делотворно и ефикасно пруже жртвама потпуну заштиту од насилника“, рекао је Пашалић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је, представљајући Посебан извештај о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекла да је истраживање Заштитника грађана показало да је предузимање прописаних мера у случајевима породичног насиља постало ефикасније и благовременије и да поступајући службеници боље препознају насиље и његове облике.

"Побољшање се огледа и у погледу комуникације између органа надлежних за евидентирање, спречавање и санкционисање породичног насиља. С друге стране, унапређењу рада надлежних органа по Закону о спречавању насиља у породици и партнерским односима допринеле би мултисекторске стручне обуке за представнике тужилаштва, полицијских управа и центара за социјални рад који чине групе за координацију и сарадњу“, рекла је Стојановић.

Посебан извештај Заштитника грађана је припремљен у сарадњи са Аутономним женским центром и Форумом судија Србије, у оквиру пројекта „Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици“, подржаног од стране Министарства иностраних послова Краљевине Холандије.

Заштитник грађана затражио је од високошколских установа у Србији да у најкраћем року усвоје акт о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања студената и запослених којим ће дефинисати појам дискриминације и полног узнемиравања и прописати мере превенције и поступке заштите од таквих облика понашања. Заштитник грађана је такође затражио да се брише поступак посредовања на начин како је наведен у правилнику који су већ поједини факултети усвојили, јер предвиђа суочавање подносиоца пријаве са починиоцем, што доводи до ретрауматизације потенцијалне жртве.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је рекао да је након покретања испитног поступка законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду поводом навода о сумњи на сексуално узнемиравање студенткиња од стране професора тог факултета, затражио и добио увид у то да ли су и на који начин регулисали питање заштите од сексуалног узнемиравања остали универзитети у Србији. Пошто је утврдио да постоје пропусти у предузетим активностима на факултетима, институција Заштитника грађана је упутила мишљење свим високошколским установама са упутствима на који начин да регулишу то питање највишим степеном поштовања права студената и запослених, рекао је Пашалић и позвао жртве да наставе са пријављивањем насилника на факултетима.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је у борби против трговине људима најважније благовремено препознавање да је реч о трговини људима било у породици или у одређеним друштвеним групама, а затим и хитна, адекватна и координирана реакција надлежних органа на заштити жртава трговине људима.

„Трговина људима представља озбиљан друштвени проблем, који је често невидљив и који може бити свуда око нас а да га нисмо свесни. Због тога је важно да се на време препозна да је реч о трговини људима, на шта посебно треба да обрате пажњу надлежни органи чији ће рад надзирати Заштитник грађана као национални известилац у области трговине људима, који се и претходних година бавио заштитом жртава трговине људима“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи на основу сазнања из медија да постоји сумња на трговину људима покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад „Солидарност“ из Панчева, Центра за заштиту жртава трговине људима, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова. Овај случај је пред судом окончан осуђујућом судском пресудом против злостављача.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да ЦСР у Панчеву и Центар за заштиту жртава трговине људима нису благовремено реаговали у овом случају чиме су створили окружење које је довело до трговине људима јер нису на време препознали да је у питању трговина људима, и овим органима упутио препоруке за отклањање недостатака и унапређење рада.

„Када се на време не пропозна да је реч о трговини људима трауме које жртва трпи су изузетно тешке и трајне. Због тога је веома важно да се, на основу расположивих информација, што пре утврди да је реч о трговини људима, посебно када су жртве те трговине деца“, нагласио је Пашалић.

baner1