а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас свим женама у Републици Србији 8. март - Међународни дан жена и позвао све оне које трпе било какав вид дискриминације, злостављања и насиља да се оснаже и да то пријаве надлежним органима или директно институцији на чијем је челу.

„Жене се и данас, више од 100 година од почетка борбе за своја права, суочавају са неравноправношћу, дискриминацијом, предрасудама, неповољним положајем на тржишту рада и родно заснованим насиљем. Зато позивам све жене да се оснаже да надлежним органима или Заштитнику грађана пријаве дискриминацију, злостављање и насиље са којим се сусрећу“, поручио је Пашалић.

Пашалић је навео и да су жене у највећем проценту жртве убистава, злостављања и насиља, и то најчешће од стране члана породице или емотивног партнера, и поновио позив женама да сваки облик психичког или физичког злостављања пријаве надлежним органима како би се избегао фаталан исход.

„Насиље треба да буде на време препознато, надлежни органи имају обавезу да делују ефикасно и делотворно у пружању потпуне заштите женама од злостављања и насиља. Такође, као друштво имамо обавезу да и даље непрекидно радимо на унапређењу положаја жена у свим областима живота“, поручио је Пашалић.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, након сазнања из медија да је на градском тргу у Пироту мушкарац из пиштоља убио бившу емотивну партнерку, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Пирот и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од пиротске полиције тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, посебно да ли је раније било пријава насиља од стране извршиоца према жртви, које је мере полиција предузимала, у сарадњи са другим надлежним органима, како би се заштитила жртва насиља у партнерским односима и санкционисао извршилац, као и да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу.

Од Центра за социјални рад Пирот Заштитник грађана тражи да му у истом временском року достави податке о овом случају, укључујући информацију да ли су извршилац и жртва били на евиденцији центра, да ли је раније било пријава насиља у партнерским односима, и уколико је то случај, које мере је Центар предузимао у сарадњи са другим надлежним органима како би се пружила подршка жртви насиља у партнерским односима, да би се она заштитила, санкционисао извршилац и утицало на њега да више не врши насиље.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а након сазнања из медија да су у размаку од 15 дана у болницама у Ужицу и Аранђеловцу преминуле једна трудница и једна породиља, покренуо поступак контроле рада Министарства здравља, Опште болнице у Ужицу и Опште болнице у Аранђеловцу.

Заштитник грађана је затражио од Министарства здравља да изврши ванредну спољну проверу квалитета стручног рада у обе болнице и да му достави резултате  у року од 15 дана.

Заштитник грађана од Опште болнице у Ужицу тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима о смрти труднице, а нарочито да достави податке о унутрашњој провери квалитета стручног рада која је најављена да ће бити спроведена.

Истовремено, Заштитник грађана од Опште болнице у Аранђеловцу тражи да га најкасније у року од 15 обавести о случају смрти породиље а нарочито да достави информације о мерама које су евентуално у међувремену спроведене.

Заштитник грађана Зоран Пашалић поздравио је данас усвајање уредбе Владе Србије којом је фактички уважено мишљење ове институције од 30.12.2022. године којим је предложена измена уредбе о додели субвенција мајкама за куповину прве некретнине како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и краћи рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун, као и потреба да се размотри могућност остваривања права по овој уредби оним грађанкама које то право нису оствариле услед неразумевања прописане процедуре.

„Министарству за бригу о породици и демографију и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања смо, поступајући по притужби грађанке, 30.12.2022. године упутили мишљење у којем смо предложили да заједнички размотре могућност да се процес доделе субвенција убрза и поједностави. Задовољан сам што су наши заједнички напори резултирали унапређењем у остваривању права грађана“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у септембру 2022. године покренуо поступак контроле рада надлежних органа на основу притужбе грађанке да јој је у пракси било тешко оствариво да испуни услове прописане Уредбом, посебно када је у питању куповина путем банкарских кредита, имајући у виду рокове и усклађеност купца, продавца и агенције за продају некретнине.

Након поступка контроле, Заштитник грађана је 30. децембра 2022. године упутио мишљење којим је тражио од  министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и за бригу о породици и демографију да заједнички размотре могућност измене тада важеће уредбе како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун. По новој уредби, комисија најкасније у року од 30 дана по пријему потребне документације одлучује о поднетом захтеву.

Такође, Заштитник грађана у мишљењу је предложио министарствима да размотре могућност измене Уредбе како би се грађанкама, које нису биле у могућности да остваре ово право  услед неразумевања прописане процедуре а због закључења купопродајног уговора пре подношења захтева за субвенцију, омогућило да остваре право на новчана средства за изградњу или учешће у куповини стана по основу рођења детета. Новом уредбом прописано је да ће у овим случајевима комисија поновити поступак уколико подносиоци чији су захтеви одбијени, понове захтев за доделу субвенција у року од 30 дана од дана ступања на снагу нове уредбе.

Заштитник грађана је у мишљењу предложио овим министарствима и да у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу упуте свим општинским и градским управама упутство у коме ће на јасан начин бити предочена процедура, услови и документација потребна за остваривање права на новчана средства за учешће у куповини стана по основу рођења детета, у циљу спречавања евентуалних будућих пропуста.

baner1