а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, након сазнања из медија да је на градском тргу у Пироту мушкарац из пиштоља убио бившу емотивну партнерку, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Пирот и Центра за социјални рад у том граду.

Заштитник грађана од пиротске полиције тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, посебно да ли је раније било пријава насиља од стране извршиоца према жртви, које је мере полиција предузимала, у сарадњи са другим надлежним органима, како би се заштитила жртва насиља у партнерским односима и санкционисао извршилац, као и да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу.

Од Центра за социјални рад Пирот Заштитник грађана тражи да му у истом временском року достави податке о овом случају, укључујући информацију да ли су извршилац и жртва били на евиденцији центра, да ли је раније било пријава насиља у партнерским односима, и уколико је то случај, које мере је Центар предузимао у сарадњи са другим надлежним органима како би се пружила подршка жртви насиља у партнерским односима, да би се она заштитила, санкционисао извршилац и утицало на њега да више не врши насиље.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи а након сазнања из медија да су у размаку од 15 дана у болницама у Ужицу и Аранђеловцу преминуле једна трудница и једна породиља, покренуо поступак контроле рада Министарства здравља, Опште болнице у Ужицу и Опште болнице у Аранђеловцу.

Заштитник грађана је затражио од Министарства здравља да изврши ванредну спољну проверу квалитета стручног рада у обе болнице и да му достави резултате  у року од 15 дана.

Заштитник грађана од Опште болнице у Ужицу тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести о свим чињеницама и околностима о смрти труднице, а нарочито да достави податке о унутрашњој провери квалитета стручног рада која је најављена да ће бити спроведена.

Истовремено, Заштитник грађана од Опште болнице у Аранђеловцу тражи да га најкасније у року од 15 обавести о случају смрти породиље а нарочито да достави информације о мерама које су евентуално у међувремену спроведене.

Заштитник грађана Зоран Пашалић поздравио је данас усвајање уредбе Владе Србије којом је фактички уважено мишљење ове институције од 30.12.2022. године којим је предложена измена уредбе о додели субвенција мајкама за куповину прве некретнине како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и краћи рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун, као и потреба да се размотри могућност остваривања права по овој уредби оним грађанкама које то право нису оствариле услед неразумевања прописане процедуре.

„Министарству за бригу о породици и демографију и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања смо, поступајући по притужби грађанке, 30.12.2022. године упутили мишљење у којем смо предложили да заједнички размотре могућност да се процес доделе субвенција убрза и поједностави. Задовољан сам што су наши заједнички напори резултирали унапређењем у остваривању права грађана“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у септембру 2022. године покренуо поступак контроле рада надлежних органа на основу притужбе грађанке да јој је у пракси било тешко оствариво да испуни услове прописане Уредбом, посебно када је у питању куповина путем банкарских кредита, имајући у виду рокове и усклађеност купца, продавца и агенције за продају некретнине.

Након поступка контроле, Заштитник грађана је 30. децембра 2022. године упутио мишљење којим је тражио од  министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и за бригу о породици и демографију да заједнички размотре могућност измене тада важеће уредбе како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун. По новој уредби, комисија најкасније у року од 30 дана по пријему потребне документације одлучује о поднетом захтеву.

Такође, Заштитник грађана у мишљењу је предложио министарствима да размотре могућност измене Уредбе како би се грађанкама, које нису биле у могућности да остваре ово право  услед неразумевања прописане процедуре а због закључења купопродајног уговора пре подношења захтева за субвенцију, омогућило да остваре право на новчана средства за изградњу или учешће у куповини стана по основу рођења детета. Новом уредбом прописано је да ће у овим случајевима комисија поновити поступак уколико подносиоци чији су захтеви одбијени, понове захтев за доделу субвенција у року од 30 дана од дана ступања на снагу нове уредбе.

Заштитник грађана је у мишљењу предложио овим министарствима и да у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу упуте свим општинским и градским управама упутство у коме ће на јасан начин бити предочена процедура, услови и документација потребна за остваривање права на новчана средства за учешће у куповини стана по основу рођења детета, у циљу спречавања евентуалних будућих пропуста.

Заштитник грађана је поводом силовања девојке у околини Пландишта затражио од Центра за заштиту жртава трговине људима информације о поступању у овом случају, а по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Пландиште и Министарства унутрашњих послова.

Заштитник грађана је, на основу сазнања из медија да су отац и син након просидбе исплатили новчани износ породици девојке, да је она на путу ка њиховој кући покушала да побегне, да су је њих двојица ухватили и наизменично силовали у њиховој кући, затражио од Центра за заштиту жртава трговине људима Заштитник грађана да га у року од 15 дана обавести о активностима које је предузео у овом случају.

Од ЦСР Пландиште Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли се породице насилника али и жртве налазе на њиховој евиденцији, да ли је раније било пријава за насиље и да ли су разматране на Групи за координацију и сарадњу, као и које радње је Центар, у сарадњи са другим органима, предузео по евентуалним пријавама насиља.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у року од 15 дана достави извештај о поступању у овом случају али и по евентуалним ранијим пријавама насиља у породици насилника али и породици жртве, као и радњама које су предузете у сарадњи са другим надлежним органима како би се пружила адекватна заштита могућим жртвама насиља.

baner1