а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а након сазнања из медија о случају убиства жене у околини Лесковца и покушају убиства жене у околини Житишта, у којима су починиоци њихови садашњи и бивши емотивни партнери, покренуо одвојене поступке контроле законитости и правилности рада надлежних органа. 

Заштитник грађана је на основу медијских објава да је ухапшен мушкарац из лесковачког села Јарсеново због сумње да је убио ванбрачну супругу, покренуо поступак контроле рада Градског центра за социјални рад Лесковац и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Од лесковачког ЦСР Заштитник грађана тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести да ли се и по ком основу ови ванбрачни партнери налазе на евиденцији тог центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, да ли су и када исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви партнерског насиља. Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у истом року обавести о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, са посебним освртом на активности које су спроведене у овом случају и оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама партнерског насиља, уколико су подношене.

Заштитник грађана је поводом покушаја убиства жене у селу код Житишта, када ју је њен бивши ванбрачни партнер упуцао пушком у груди након чега је оперисана у зрењанинској болници, покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Житиште, Дома здравља Житиште, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Зрењанин.

Од ЦСР Житиште Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, да ли је раније било пријава насиља у породици и ако је то случај, које мере је Центар предузимао, у сарадњи са другим надлежним органима, како би се пружила подршка жртви насиља у породици и њеној деци, да би се они заштитили, санкционисао извршилац и утицало на њега да више не врши насиље.

Истовремено, Заштитник грађана тражи од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова да изврши стручни надзор над радом ЦСР Житиште у овом случају, као и да га обавести које је све мере Секретаријат предузимао након сазнања о овом случају и које мере планира да предузме.

Од зрењанинске полиције Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли је раније било пријава насиља у овој породици и, ако је то случај, које мере је полиција предузимала, у сарадњи са другим надлежним органима како би се заштитила жртва насиља у породици и њена деца и санкционисао извршилац, затим да ли је извршилац имао оружје у легалном поседу и које је мере полиција предузела након сазнања о овом случају.

Заштитник грађана од Дома здравља Житиште тражи да га у истом року обавести да ли су имали сазнање о насиљу у пoродици и уколико је то случај, које мере је Дом здравља Житиште предузимао, у сарадњи са другим органима, како би се пружила подршка и заштита жртви и санкционисао извршилац.

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Јагодини од задобијених повреда преминула мајка петоро деце након што ју је претукао ванбрачни партнер који је ухапшен, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада тамошњег Градског центра за социјални рад и Министарства унутрашњих послова.

Заштитник грађана од јагодинског Центра за социјални рад тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести да ли се ванбрачени партнер и убијена жена налазе на њиховој евиденцији, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, да ли су исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви партнерског насиља.

Од Министарства унутрашњих послова Заштитник грађана тражи да му у истом року достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у овом случају, као и о оствареној сарадњи са надлежним центром за социјални рад, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама партнерског насиља, уколико су подношене, као и да ли је такво поступање полиције било у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да је ова независна државна институција интензивирала рад у циљу заштите од трговине људима, превасходно деце као најрањивије категорије становништва, и да је прошле године својим контролним поступцима допринела идентификовању више жртава трговине људима. 

"У 2022. години смо у оквиру поступака контроле по први пут упутили две пријаве Центру за заштиту жртава трговине људима, на основу којих је идентификовано више жртава, којима је пружена заштита. Почетне информације о могућности постојања трговине људима добили смо из медија", рекла је Стојановић на предавању студентима Правног факултета Универзитета у Београду, у оквиру Правне клинике за сузбијање трговине људима.

Стојановић је студенте упознала са овлашћењима, начином рада и надлежностима Заштитника грађана, посебно новим надлежностима које су му додељене Законом о Заштитнику грађана усвојеним у новембру 2021. године, међу којима је и надлежност националног известиоца у области трговине људима.

Она је указала да Заштитник грађана посебну пажњу посвећује деци и младима из осетљивих група, као што су деца са сметњама у развоју, са инвалидитетом, деца припадници националних мањина, деца жртве насиља, злостављања, експлоатације и трговине људима, деца у покрету, деца која живе и раде на улици, деца без родитељског старања.

 "Поново истичем да је за заштиту од трговине људима пре свега важна општа информисаност грађана, посебно деце и младих, о изворима и врстама ризика од трговине људима. Неопходна је, такође, адекватна и благовремена сарадња надлежних органа на заштити жртава трговине људима, која је у изостала у одређеним случајевима које смо радили, а због чега је дошло пролонгирања пружања заштите жртвама", навела је заменица Заштитника грађана.

Заштитник грађана поседује дугогодишње искуство и знање у контроли рада надлежних органа када дође до сазнања да постоји сумња на трговину људима или на сексуалну злоупотребу и злостављање деце. Ефикасан рад ове институције наставићемо и кроз обављање послова националног известиоца у области трговине људима, рекла је Стојановић.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду надлежних органа, пре свих Центра за социјални рад Вршац, јер двогодишње дете које је отац удавио у свом стану нису третирали као жртву насиља у породици, на шта су били обавезни по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2019. године, услед чега је изостало планирање и предузимање мера заштите детета од насиља у породици.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, почетком октобра 2022. године покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, са захтевом да изврши надзор над стручним радом ЦСР Вршац, и Министарства унутрашњих послова.

Током контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи након пријаве мајке за насиље у породици, проценили висок ризик од понављања насиља и израдили план мера заштите мајке али да дете, које је присуствовало породичном насиљу, нису препознали и третирали као жртву насиља. Због тога, Заштитник грађана тражи да надлежни органи предузму активности за измену Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописало да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

У извештају достављеном Заштитнику грађана, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова наводи да је након извршеног надзора над радом ЦСР Вршац констатовао да је центар начинио више пропуста у раду, пре свега јер је сачинио план заштите од насиља за мајку али не и за дете, као потенцијалне жртве насиља, услед чега нису процењени ризици по безбедност и сигурност детета.

Покрајински секретаријат даље наводи да по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 21.02.2019. године, датом директорима центара за социјални рад на територији Србије, стручњаци центара у раду на заштити од насиља у породици треба да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља, злостављања или занемаривања.

Заштитника грађана Покрајински секретаријат је обавестио да је због утврђених пропуста Основном јавном тужилаштву у Вршцу поднео кривичну пријаву против одговорног лица ЦСР Вршац и запослених у том органу, да је средином октобра 2022. године Скупштини града Вршца поднео иницијативу за разрешење вршиоца дужности директорке ЦСР Вршац и да је због учињених пропуста од директорке центра тражио да утврди одговорности запослених.

Међутим, Заштитник грађана је утврдио и да је Покрајински секретаријат направио пропуст јер, након утврђивања недостатака у раду ЦСР Вршац у вези са обезбеђивањем целовите заштите породице, није наложио руководиоцу центра да стручни радници у будућем раду поступају по налогу ресорног министарства и да децу која су присуствовала породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља.

Заштитник грађана је, даље, из изјашњења МУП-а утврдио да је мајка против оца у априлу 2022. године вршачкој полицији поднела пријаву за насиље у породици, да су оцу истог дана изречене мере удаљења из стана и забрана приласка мајци, као и да је два месеца касније Основни суд у Вршцу донео пресуду којом је оцу забрањен прилазак мајци и даље узнемиравање и контактирање са мајком на годину дана.

У препорукама за отклањање пропуста, Заштитник грађана од надлежних органа тражи да предузму активности за измене и допуне Закона о спречавању насиља у породици којима би се прописале посебне одредбе о поступању у случају насиља према деци, укључујући и одредбе којима се прописује да је дете жртва насиља увек када присуствује породичном насиљу над чланом породице или блиском особом.

Заштитник грађана даље тражи од директора ЦСР Вршац да предузме све мере да стручни радници у будућем раду поступају у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду из 2019. године, и да децу која присуствују породичном или партнерском насиљу увек и без изузетка третирају као жртве насиља и у складу с тим планирају и предузимају мере усмерене на заштиту детета. 

Такође, Заштитник грађана тражи од МУП и Министарства за бригу о породици и демографију да у сарадњи са Покрајинским секретаријатом обезбеде континуиране едукације запослених који поступају у случајевима насиља у породици и који су чланови група за координацију и сарадњу при основним јавним тужилаштвима, ради стицања знања везаних за процену ризика од насиља, превенцију, сузбијање и заштиту од насиља у породици а посебно од злостављања и занемаривања деце као жртава насиља.

baner1