а

Поштовање људских и мањинских права у Србији није било задовољавајуће 2013. године, чак је било тенденција смањења тих права, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, на којој је представио Редован извештај Заштитника грађана за 2013. годину.

Најрањивије групе грађана и даље су екстремно сиромашни, деца, жене, особе са инвалидитетом, припадници националних мањина, особе лишене слободе, избегли и расељени и ЛГБТ популација.

Као највеће препреке и изазове остваривању права грађана, навео је неефикасно правосуђе, премоћ политичке воље над владавином права, слабе институције, "атрофирану економију", нереформисану администрацију, таблоидизацију медија.

Јанковић је истакао да је прошле године било и напретка, као што је унапређивање права на здравствену заштиту и обезбеђивање личних докумената припадницима националних мањина.

Похвалио је доношење Конвенције о борби против насиља над женама и посебних протокола на основу којих је "олакшана контрола да ли је насиље у породици могло да се спречи и ко је за њега одговоран".

Чланови Одбора једногласно су усвојили Предлог закључка поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину.

Седницом је председавао Мехо Омеровић, председник Одбора.

baner1