а

Поводом укидања Управе за родну равноправност при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, не мешајући се у то како ће извршна власт да организује своје послове, Заштитник грађана  и Повереница за заштиту равноправности подсећају  на дужност државе да обезбеди адекватне механизме за ефикасно спровођење, праћење и планирање послова државне управе у области људских права, а посебно у најосетљивијим областима као што су родна равноправност, права детета, права особа са инвалидитетом, права националних мањина, права лица лишених слободе и сл.

Због тога Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности  апелују и верују да ће рационализација и реорганизација водити ефикаснијим и потпунијим телима или органима за обављање послова државне управе у области људских права, а не само простом гашењу постојећих, недовољних и парцијалних механизама.

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић

Заштитник грађана Саша Јанковић

baner1