а

Светски дан Рома обележавамо у последњој години Декаде Рома. Осим уобичајених указивања на крајње неповољан положај ромске заједнице, овог 08. априла треба да дамо оцену укупног друштвеног залагању кроз ову међународну иницијативу. Поред приоритетних области, Декада Рома је покушала да покрене питање родне равноправности као питање од важности за демократизацију друштва у целини.

Мада је незахвално издвајати најтежи проблем са којим се суочава ромска заједница, о једном питању се ипак најмање говори – о положају Ромкиња.

Иако је ромско питање високо на агенди нашег друштва, родна равноправност најчешће се третира као питање мањег значаја. Ромско женско питање данас, под снажним утицајем транзиционих промена, позиционира се на пољу људских права као прожимајуће и обавезујуће. Дефинисање ромског женског питања као свеобухватне стратегије друштвеног деловања немогуће је без активне улоге Ромкиња. Укључујући Ромкиње као непосредне покретачице и актерке промена у својој примарној средини, друштво шаље поруку  да интеграција није декларативно залагање, већ практична примена стандарда људских права.

Пут од вишеструке маргинализације до активне грађанке која даје пун допринос својој заједници није лак. Без подршке примарне заједнице, али и признања ширег друштва, немогуће је прећи овај пут. Држава подршку треба да покаже не само кроз афирмативну акцију у образовању, адекватном приступу здравственој заштити и личним документима, већ и у охрабривању Ромкиња у политичком деловању, у активнијем учешћу у јавном животу  и процесима доношења одлука.

Стварајући простор који није оптерећен предрасудама и дискриминацијом, стварамо друштво равноправних могућности, не само  за Ромкиње, већ и за  све грађане и грађанке наше земље.

Заштитник грађана ће поводом Светског дана Рома, 8. априла 2014. годинe у Медија центру од 12.00 часова, организовати конференцију за медије на којој ће представити закључке „Извештаја о спровођењу Стратегије за унапређивање положаја Рома са препорукама“.

baner1