а

У жељи да подстакне веће ангажовање  грађана у унапређењу људских права и побољша разумевање положаја различитих  маргинализованих група у друштву, Заштитник грађана Републике Србије расписује наградни конкурс за студенте и новинаре за најбоље есеје на тему права особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, ЛГБТ особа, као и остваривања родне равноправности.

Есеј треба да анализира:

 • положај у друштву једне или више маргинализованих група, односно особа са инвалидитетом, припадника националних мањина, ЛГБТ особа као и (не)равноправност жена и мушкараца

 • и да понуди идеје и предлоге за унапређење њиховог положаја и остваривања права

На конкурс се могу јавити новинари (запослени у медијској кући/редакцији или слободни новинари) и студенти (додипломци, свих факултета)

Правила конкурса

 • текст са којим се конкурише мора бити нов, односно да није раније објављиван

 • текст може бити теоријски, аналитички, опис и коментар неког примера добре праксе,  искуствени и др.

 • текст сме да има највише 12000 карактера са проредом

Начин пријављивања

 • аутор приликом конкурисања мора да нагласи да ли је студент или новинар и наведе следеће податке: име и презиме, адресу становања и град, број телефона, и-мејл адресу, као и назив медијске куће/редакције у којој ради, односно назив факултета и групе/одељења и годину студија.

 • текстови могу да се шаљу редовном (Делиградска 16, 11000 Београд) или електронском поштом ( ). Штампани текстови морају бити куцани (текстови писани руком се неће разматрати). Уколико се текст шаље електронском поштом, у наслову поруке (subject) мора да стоји „За конкурс за људска права“, а сам текст мора бити у прилогу поруке (attachment).

Рок за достављање текстова је 10. мај 2014 године.

Додела награда

 • стручна комисија за оцену текстова ће изабрати по три најбоља текста у две категорије (за новинаре и за студенте).

 • најбољи текстови ће бити објављени у дневним новинама/недељницима, и на сајту Заштитника грађана,  а аутори награђени таблетом.

 • резултати конкурса (имена аутора шест најбољих текстова биће објављени на сајту Заштитника грађана током јуна месеца).

 • приспели текстови се не враћају.

 • награде ће бити уручене на посебној церемонији крајем јуна месеца.

*Заштитник грађана спроводи ову активност уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке

Делиградска 16, 11 000 Београд

Телефон: 011 2068 100

Факс: 011 2068 182

www.zastitnik.rs

особе за контакт: Владимир Јовановић 064/8768 564 ( ) и Светлана Вукомановић 064/8768 586 ( ). Тел. 2068 134

baner1