а

Неправилно је и неправично зарачунавати „солидарни порез“ трудницама и другим грађанима чији месечни приходи нису већи од 60.000 динара, али су без њихове кривице уплаћени одједном за више месеци, утврдио је републички Заштитник грађана у поступку контроле рада Министарства финансија.

 

Права грађана којима је наплаћен „солидарни порез“ на кумулативно исплаћене заостале месечне приходе, прекршена су вишеструко – прво кашњењем месечне зараде, односно накнаде зараде због породиљског одсуства, што угрожава егзистенцију, а онда и неоснованим умањењем новчаног прихода због неправилне наплате пореза, утврдио је заштитник грађана Саша Јанковић.

Заштитник грађана је Министарству упутио формалне препоруке како би даља неправилна наплата пореза била спречена, а порез који је тако већ наплаћен - враћен. Министарству је препоручено да о правилном начину наплате „солидарног пореза“ изради упутство, а да порез који је тако већ наплаћен врати примаоцу прихода.

Заштитнику грађана, почетком 2014. године, обратио се већи број притужилаца, изражавајући незадовољство применом Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору. Највећи број притужби поднеле су жене које се налазе на породиљском одсуству или одсуству са рада ради неге детета, а притужбу је, у име својих чланова, поднело и Удружење грађана „Родитељ“ из Београда.

Притужиоци су указали да су применом овог закона погођена сва лица чији се приходи исплаћују са закашњењем, због чега се дешава да накнаде зараде буду „солидарно опорезоване“, уколико се у истом месецу изврши више заосталих исплата.

Утврђење и препорука Заштитника грађана

Attachments:
Download this file (3231_utvrdjenje i preporuka.pdf)Preporuka

baner1