а

Заштитник грађана, поводом обележавања 8. марта, Међународног дана жена, истиче да је поразно да у 21. веку жене још увек трпе дискриминацију на радном месту и насиље. Републички омбудсман очекује да ће сви закони, стратегије и планови које је Србија усвојила, а пре свега њихова доследна примена, као и одговорност за супротно, уродити бржим унапређењем положаја жена у нашем друштву.

Посебну пажњу Заштитник грађана скреће на положај жена из вишеструко маргинализованих друштвених група, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене ређе сексуалне оријентације, жене које су преживеле насиље, као и жене у руралним срединама.

Ове године Заштитник грађана у фокус ставља положај жена у руралним срединама, а 7. марта је на ту тему одржан састанак са представницима Министарства пољопривреде, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Привредне коморе и Националне службе за запошљавање. На састанку је закључено да има помака у овој области у односу на претходни период, али још увек недовољно да бисмо могли говорити о пуној родној равноправности.

Заштитник грађана осуђује све учесталија јавна иступања појединих организација и политичких групација које идентитет жене настоје да ограниче на репродуктивну улогу у породици.

baner1