а

Документи:

1.       Општи протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима

2.       Посебан протокол о поступању центара за социјални рад-органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима

3.       Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима

4.       Посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу

5.       Посебни протокол за правосуђе у случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима

baner1