а

Права жена и борба против насиља не води се само у судници, води се у школама, на плочницима, у нашим становима. Борбу против насиља не можемо да сведемо само на суђења, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић, на манифестацији „Једна милијарда устаје за правду за жене“ коју су организовали Аутономни женски центар, Мрежа жена против насиља и Центар модерних вештина.

Свих нас се тиче насиље над женама без обзира код пола били, свих нас се тиче насиље било где, не можемо бити достојанствени грађани пролазећи поред насилника, који су некажњени прошли поред жртава које нису добиле задовољење правде, нагласио  је Саша Јанковић. Нема више оправдања за нерад државних органа, ако их је икада и било. Нема оправдања за некоришћење својих овлашћења, за непоступање, нема оправдања за неизрицање мера за полицију и нема оправдања за тужиоца који не покреће поступак јер нема довољно доказа, рекао је Јанковић.

Организатори глобалне кампање  „Једна милијарда устаје за правду за жене“, која се одржава сваке године, траже од институција државе Србије да предузимају ефективне мере заустављања и кажњавања свих облика насиља према женама и да примени Конвенцију Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици.

baner1