а

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за родну равноправност je 4. децембра 2013. године учествовала је у раду на скупу које је организовало Министарство рада, запошљавања и социјалне политике са председницима општина и градоначелницима, на ком се разговарало о активностима на имплементацији Закона о равноправности полова у јединицама локалне самоуправе.

Заменица заштитника грађана је присутнима указала на недостатке у примени закона које су уочене у току надзора над применом Закона о равноправности полова на локалном нивоу које је Заштитник грађана спровео током 2012. и 2013. године а које ће садржати Посебан извештај на ову тему, који је у припреми.

baner1