а

Данас је у Народној скупштини Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова организовао јавно слушање на тему националне имплементације препорука Конвенцијe УН о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW), као и Конвенцијe Савета Европе o спречавању насиља над женама и у породици (Истанбулска конвенција).

Скупу су присуствовали представници надлежних државних органа, министарстава и невладиних организација, канцеларија УН и Савета Европе у Србији, као и заменица заштитника грађана Гордана Стевановић са сарадницама. Током дискусије заменица републичког омбудсмана Гордана Стевановић је представила рад и активности институције Заштитника грађана у овој области. Она је скренула пажњу на неколико закључака Комитета CEDAW и ставова у вези са Заштитником грађана, који су у супротности са чињеницама. Наиме, констатује се да извештаји указују на то да је „већина притужби које је примила служба Заштитника грађана одбијена због неоснованости у погледу дискриминације на основу пола“. То је нетачно, навела је Гордана Стевановић, јер je већина притужби због дискриминације по основу пола „одбачена због тога што пре обраћања Заштитнику грађана нису исцрпљена расположива правна средства“, а то није исто што и одбијање.

Она је позвала државне органе и невладине организације да штите и унапређују права грађана, а да је Заштитник грађана последња инстанца коме треба да се обрате у заштити својих Уставом и законима загарантованих права.

baner1