а

Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад Чачaк, као орган старатељства и социјалне заштите у случају притужиље Б.Б. није проценио стањe, потребе и ризике породице, израдио породични план пружања услуга и мера правне заштите, благовремено пружао сва обавештења значајна за прихватање услуге, нити је успоставио сарадњу са школом, здравственим установама, филијалом Чачак Националне службе за запошљавање и органима управе Града Чачак.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

baner1