а

Заштитник грађана је поводом случаја партнерског насиља које је В.М. у дужем периоду вршио над С.Б. а које се завршило убиством жртве, утврдио пропусте у раду Полицијске управе у Панчеву и Опште болнице Панчево и органима упутио препоруке  како би отклонили уочене пропусте у раду.

Центру за социјални рад Ковачица, који су други органи пропустили да обавесте о насиљу, Заштитник грађана је упутио превентивну препоруку, како би се што скорије приступило склапању споразума о сарадњи између свих носилаца система заштите од насиља у породици у оквиру локалне заједнице.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор Полицијске управе Панчево

Одговор Центра за социјални рад Ковачица

Одговор Опште болнице Панчево

Обавештење Министарсту унутрашњих послова о завршетку поступка

Обавештење Центру за социјални рад Ковачица о завршетку поступка

Обавештење Општој болници Панчево о завршетку поступка

baner1