а

Сви ми смо мушкарци или жене, свакодневно комуницирамо са особама оба пола, и сви верујемо да на основу здравог разума и свакодневног искуства мање или више “све знамо” о односима полова, о томе који су и како на тој релацији настају проблеми, односно шта се уопште препознаје као проблематична ситуација, како се они решавају и где треба тражити одговорне. Друштво нам је доделило особине према полу, али се оне могу и морају мењати и обликовати у времену и простору.

Родна равноправност подразумева равноправну заступљеност, моћ и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Циљ је промовисање пуног учешћа жена и мушкараца у друштву

Институције у својим организационим структурама и начинима функционисања често по аутоматизму раније формираних пракси примењују стереотипе о родним односима и често несвесно понављају дискриминативне праксе у погледу очекиваних друштвено прихватљивих улога жена и њихових односа са мушкарцима.

Најзад „Друштво у коме се не чује глас жена није мање женско већ мање демократско“ a мој задатак је да својим активностима утичем на промену свести о значају права жена.

baner1