а

Заштитник грађана утврдио да је Економска школа у Куршумлији пропустила да заштити свог ученика од насиља, злостављања и занемаривања којима је био изложен у дужем временском периоду, због своје сексуалне оријентације.

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Одговор органа о поступању, први део

Одговор органа о поступању, други део

Акциони план за превенцију насиља у школи

Обавештење Заштитника грађана о завршетку поступка

baner1