а

У реализацији плана за 2013. годину којим је предвиђена израда посебног Извештаја Заштитника грађана о спровођењу  Закона о равноправности полова у јединицама локалне самоуправе, прикупљени су подаци током мониторинг посета у 33 општине и града у Србији, односно попуњавањем упитника у 80-так општина и градова.

Имајући у виду посебан положај Града Београда, 27. јуна 2013. године, Тамара Лукшић Орландић са сарадницама из Стручне службе и Савета за родну равноправност Заштитника грађана састаће се са представницима Града Београда, градских општина Београда и представницима тела за родну равноправност Града и градских општина, како би се разговарало о примени Закона о равноправности полова, а  пре свега положају жена.

Главне теме досадашњих као и сутрашњег састанка баве се питањем како јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, подстичу и унапређују родну равноправност и политике једнаких могућности. Увођење родне перспективе у главне токове је процес оцењивања последица планираних мера по жене и мушкарце. То је стратегија којом, према Закону о равноправности полова, на локалном нивоу треба да руководи стално радно тело или запослена особа задужена за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности.

baner1