а

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је на округлом столу чија је тема била: Дијалогом до заустављања насиља према женама и деци, који је у организацији Аутономсног женског центра, одржан 24.10. 2013. године у Београду.На конференцији су представљени резултати истраживања о последицама које има насиље према женама у партнерском односу на децу и одговор јавних служби на тај проблем.

Заменица заштиника грађана похвалила је  идеју да се ово истраживање спроведе, јер су тиме резултати рада Заштитника грађана у овој области добили додатно упориште за оне налазе које и ова институција уочава у бројним случајевима, којима се Заштитник грађана бави, било у области права детета, када се одлучује о поверавању детета/деце једном од родитеља, или у области родне равноправности када се поступа по притужбама жена жртава породичног или партнерског насиља.

Она је истакла потребу даље едукације запослених у свим системима који долазе у контакт са жртвама насиља, посебно професионалаца у центрима за социјални рад, као и да би таква обука  требало да обухвати:

  • Свеобухватну процену и свеобухватни специфични план мера и услуга органа старатељства, што треба да резултира већом иницијативношћу ЦСР у организовању конференција случајева на којима би се  доносиле синхронизоване и свеобухватне мере свих актера на локалном нивоу, укључујући и организације цивилног друштва, чији се ресурси недовољно користе у овој области;
  • Додатно информисање запослених у ЦСР зашто је битно покретање поступака за заштиту по службеној дужности, како би се на минимум свела штетна пракса одвајања деце од ненасилних родитеља, што је евидентно секундарна виктимизација и деце, али и ненасилног родитеља.
  • Диференцирање поступања у односу на мајку која је много чешће жртва партнерског насиља и оца (који је то веома ретко), уместо што се поступци корективног надзора или лишења родитељског права покрећу најчешће према оба родитеља, што доводи до двоструке виктимизације жене жртве насиља.

baner1