а

Посетама Сјеници и Тутину, 6. и 7. јуна ове године, Заштитник грађана је завршио планиране мониторинг посете у 33 општине и града у циљу праћења примене Закона о равноправности полова.

На основу прикупљених података у разговорима са челним људима локалних самоуправа, као и на основу анализе података из упитника који су достављени из преко 80 општина и градова у Србији, биће сачињен посебан Извештај о примени Закона о равноправности полова на локалном нивоу, који ће бити представљен јавности у другој половини ове године.

Током мониторинг посета уочене су значајне разлике у раду локалних самоуправа у области родне равноправности. Резултати показују да у појединим општинама уопште нису успостављени механизми, у једном броју постоје препреке за активнији рад механизама који постоје практично само на папиру, али и да неколико општина и градовима, међу којима се као примери добре праксе издвајају Крагујевац, Житиште, Врбас, Нови Бечеј, Рашка, механизми имају средства за рад и подршку органа локалне самоуправе.

baner1