а

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Инспекторат за рад пропустили су да предузму мере како би се исплатиле остварене накнаде зарада за време породиљског и одсуства ради неге детета, утврдио је Заштитник грађана.

baner1