а

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић Орландић учествовала је на скупу у организацији UN Women (Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена), на којем су представљени резултати истраживања „Родни барометар у Србији 2012. године: импликације за родне политике“. Ауторка истраживања и студије настале на основу њега је социолошкиња Марина Благојевић Хјусон.

Истраживањем су обухваћени важни аспекти свакидашњег живота, међу којима су брак и породица; рад, запосленост и каријера; производња хране; власништво; учешће у породичном буџету; образовање, знање и вештине; здравље, као и ставови о родности.

Учествујући у расправи, она је истакла да су резултати овог истраживања вредни сваке пажње, да ће послужити и Заштитнику грађана у формулисању његових препорука због своје очигледне утемељености у животу и ставовима грађана. Она је посебно указала на значај података који се односе на питања у вези брака и породице, односа према васпитавању деце, као и на ставове који се односе на тему родности. Саглашавајући се да многи резултати овог истраживања представљају помак у односу на претходно стање (пре свега на Родни барометар 2006), изразила је очекивање да ће новоуспостављена Женска парламентарна мрежа, коју чине народне посланице, бити партнер на који се могу сви ослонити у наредном периоду, као на снагу која може институционално да мења ствари на боље у овој области.

baner1