а

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да су жене на селу најчешће друштвено невидљиве и да се налазе у лошем материјалном положају и апеловао на надлежне органе да учине додатне напоре како би се унапредио положај жена које живе на селу, посебно оних старијих.

„Жене на селу имају кључну улогу у опстанку и развоју руралних средина, а опет су неравноправне са мушким члановима друштва. То су наше мајке и наше баке, и ми смо у обавези да им обезбедимо достојанствен живот и створимо могућности да у потпуности остварују своја права“, рекао је Пашалић поводом 15. октобра - Међународног дана жена које живе на селу.

Заштитник грађана је навео да су жене у сеоским срединама социјално искључене, да се налазе у лошој материјалној ситуацији јер најчешће учествују у неплаћеном кућном и раду на газдинству и да имају отежан приступ социјалним и здравственим услугама.

„У то смеру, неопходно је да надлежни органи раде на развијању посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу. Такође, веома је важно радити на подизању свести жена на селу о њиховим правима и механизмима заштите, као и на њиховом осамостаљивању и економском оснаживању“, рекао је Пашалић.

baner1