а

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић учествовала је у расправи, коју су поводом Модела закона о регистрованим истополним заједницама, организовале Канцеларија за људска и мањинска права и Канцеларија за за сарадњу са цивилним друштвом  Владе Републике Србије. Том приликом она је истакла да су регистроване истополне заједнице, можда тешко питање за Србију данас, али су то била и нека друга питања, попут породичног насиља или телесног кажњавања деце, па су и она дошла на дневни ред и више се не гурају под тепих. Важно да Србија великом броју својих грађана из ЛГБТ  заједнице гарантује права у области породичних односа. Припадници ЛГБТ заједнице нису грађани другог реда и држава треба да им гарантује одређени ниво права који је прихваћен у великом броју савремених демократских друштава.

Понуђени модел закона је у том смислу добра основа за уређивање ових односа, који јесу процес, који свакако треба започети. У том процесу важна су искуства других земаља, посебно у региону, које су, такође, поступно прилазиле решавању ових питања, попут Словеније која је до сада извршила бар четири измене прописа од 2006. године, да би 2011 проширила обим права у цивилним партнерствима и у Породичном закону.
Модела закона о регистрованим истополним заједницама приредиле су партнерске организације - Центар за унапређење правних студија и Лабрис – Организација за лезбијска људска права у  сарадњи са АИРЕ центром из Лондона. Модел закона је  настао са циљем отварања дијалога о будућим законским решењима везаним за обезбеђивање пуне једнакости ЛГБТ заједнице у сфери породичних односа.

baner1