а

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Јагодини од задобијених повреда преминула мајка петоро деце након што ју је претукао ванбрачни партнер који је ухапшен, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада тамошњег Градског центра за социјални рад и Министарства унутрашњих послова.

Заштитник грађана од јагодинског Центра за социјални рад тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести да ли се ванбрачени партнер и убијена жена налазе на њиховој евиденцији, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, да ли су исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар, у сарадњи са другим органима, евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви партнерског насиља.

Од Министарства унутрашњих послова Заштитник грађана тражи да му у истом року достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у овом случају, као и о оствареној сарадњи са надлежним центром за социјални рад, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама партнерског насиља, уколико су подношене, као и да ли је такво поступање полиције било у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици.

baner1