а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу објава у медијима да је медицинска сестра запослена у ГАК "Народни фронт" на друштвеној мрежи Тик-Ток уживо преносила порођај као и да је од јуна прошле године делила снимке и фотографије из порођајне сале, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада ове здравствене установе и Одељења за здравствену инспекцију Министарства здравља.

Заштитник грађана од ГАК "Народни фронт" тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима овог случаја, као и да ли су предузете активности како би се утврдило да ли је медицинска сестра објављивала снимке у периоду и пре преношења порођаја уживо, због чега је против ње покренут дисциплински поступак и удаљена са рада, као и да ли су сходно томе предузете одговарајуће мере и радње које стоје на располагању послодавцу.

Од Министарства здравља, Сектора за инспекцијске послове - Одељења за здравствену инспекцију Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести о свим чињеницама о овом случају, радњама које су у међувремену предузете, а нарочито да ли су предузели мере за покретање прекршајног поступка против медицинске сестре која је објављивала снимке из операционе сале, на основу Закона о правима пацијената услед повреде права на приватност и поверљивост.

baner1