а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација да је у Новом Саду мушкарац из ватреног оружја убио бившу девојку а затим извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законистости и правилности рада Центра за социјални рад Града Новог Сада и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Од новосадског Центра за социјални рад Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана извести да ли се бивши партнери налазе на евиденцији органа старатељства, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, да ли су и када исте разматране на Групи за координацију и сарадњу, са посебним освртом на мере и радње које је Центар у сарадњи са другим органима евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита жртви партнерског насиља.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у истом року достави информације о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, као и информације о активностима које су спроведене од стране полицијских службеника у овом случају и оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама партнерског насиља, као и да ли је такво поступање полиције било у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици.

baner1