а

Заштитник грађана је поводом силовања девојке у околини Пландишта затражио од Центра за заштиту жртава трговине људима информације о поступању у овом случају, а по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Пландиште и Министарства унутрашњих послова.

Заштитник грађана је, на основу сазнања из медија да су отац и син након просидбе исплатили новчани износ породици девојке, да је она на путу ка њиховој кући покушала да побегне, да су је њих двојица ухватили и наизменично силовали у њиховој кући, затражио од Центра за заштиту жртава трговине људима Заштитник грађана да га у року од 15 дана обавести о активностима које је предузео у овом случају.

Од ЦСР Пландиште Заштитник грађана тражи да га у истом року обавести да ли се породице насилника али и жртве налазе на њиховој евиденцији, да ли је раније било пријава за насиље и да ли су разматране на Групи за координацију и сарадњу, као и које радње је Центар, у сарадњи са другим органима, предузео по евентуалним пријавама насиља.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у року од 15 дана достави извештај о поступању у овом случају али и по евентуалним ранијим пријавама насиља у породици насилника али и породици жртве, као и радњама које су предузете у сарадњи са другим надлежним органима како би се пружила адекватна заштита могућим жртвама насиља.

baner1