а

Заштитник грађана Зоран Пашалић поздравио је данас усвајање уредбе Владе Србије којом је фактички уважено мишљење ове институције од 30.12.2022. године којим је предложена измена уредбе о додели субвенција мајкама за куповину прве некретнине како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и краћи рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун, као и потреба да се размотри могућност остваривања права по овој уредби оним грађанкама које то право нису оствариле услед неразумевања прописане процедуре.

„Министарству за бригу о породици и демографију и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања смо, поступајући по притужби грађанке, 30.12.2022. године упутили мишљење у којем смо предложили да заједнички размотре могућност да се процес доделе субвенција убрза и поједностави. Задовољан сам што су наши заједнички напори резултирали унапређењем у остваривању права грађана“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана је у септембру 2022. године покренуо поступак контроле рада надлежних органа на основу притужбе грађанке да јој је у пракси било тешко оствариво да испуни услове прописане Уредбом, посебно када је у питању куповина путем банкарских кредита, имајући у виду рокове и усклађеност купца, продавца и агенције за продају некретнине.

Након поступка контроле, Заштитник грађана је 30. децембра 2022. године упутио мишљење којим је тражио од  министарстава за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и за бригу о породици и демографију да заједнички размотре могућност измене тада важеће уредбе како би се прописали краћи рокови за одлучивање по захтевима и рокови за пренос одобрених средстава на наменски рачун. По новој уредби, комисија најкасније у року од 30 дана по пријему потребне документације одлучује о поднетом захтеву.

Такође, Заштитник грађана у мишљењу је предложио министарствима да размотре могућност измене Уредбе како би се грађанкама, које нису биле у могућности да остваре ово право  услед неразумевања прописане процедуре а због закључења купопродајног уговора пре подношења захтева за субвенцију, омогућило да остваре право на новчана средства за изградњу или учешће у куповини стана по основу рођења детета. Новом уредбом прописано је да ће у овим случајевима комисија поновити поступак уколико подносиоци чији су захтеви одбијени, понове захтев за доделу субвенција у року од 30 дана од дана ступања на снагу нове уредбе.

Заштитник грађана је у мишљењу предложио овим министарствима и да у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу упуте свим општинским и градским управама упутство у коме ће на јасан начин бити предочена процедура, услови и документација потребна за остваривање права на новчана средства за учешће у куповини стана по основу рођења детета, у циљу спречавања евентуалних будућих пропуста.

baner1