а

Заменица заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић данас је поново указала на неопходност подизања свести о правима старијих особа, посебно старијих жена на селу које су у неповољном положају пре свега због недовољно развијених посебних услуга и сервиса подршке на локалном нивоу.

Старије жене на селу не уживају у пуном обиму права из области социјалне и здравствене заштите. Оне су често изложене дискриминацији, као и злостављању и насиљу, најчешће финансијском које не умеју да препознају, рекла је Стојановић на скупу о остваривању економских и социјалних права старијих жена на селу у селу Лаћарак код Сремске Митровице.

Стојановић је представила економска и социјална права која су гарантована у контексту Ревидиране Европске социјалне повеље и прописа Републике Србије, као и механизме заштите тих права и позвала присутне да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су им права повређена поступањем или непоступањем органа управе.

Председница удружења „Снага пријатељства – Amity“ Надежда Сатарић је са учесницама скупа разговарала о проблемима са којима се сусрећу у остваривању економских и социјалних права, као и о томе које услуге социјалне и здравствене заштите су им доступне.

На скупу који је организовао Заштитник грађана у сарадњи са удружењем „Снага пријатељства – Amity“, су поред Слађане Марчете, заменице начелника за социјалну заштиту Градске управе града Сремска Митровица и старијих мештанки села Лаћарак, активно учествовале и представнице удружења Caritas из Сремске Митровице, удружења жена месне заједнице Лаћарак, удружења жена „Лаћаркуше“, као и удружења Рома Лаћарак.

Скуп у селу Лаћарак је одржан у оквиру пројекта Јачање капацитета Заштитника грађана у заштити и промоцији економско-социјалних права, у складу са ратификованим одредбама Ревидиране Европске социјалне повеље, са посебним фокусом на унапређење остваривања права старијих жена на селу, који Заштитник грађана спроводи у сарадњи са организацијом „Снага пријатељства – Amity“, уз подршку Савета Европе. Циљ пројекта је заштита права те посебно осетљиве друштвене групе кроз извештавање о спровођењу Ревидиране Европске социјалне повеље као инструмента која прокламује и подстиче пуну заштиту и уживање права старијих особа.

baner1