а

Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи, а на основу сазнања из медија да постоји сумња о потенцијалном сексуалном узнемиравању студената и студенткиња од стране запослених, покренуо испитни поступак законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Тим поводом Заштитник грађана је од управе факултета затражио да га у року од десет дана од дана пријема акта о покретању поступка обавести о томе да ли је факултет до сада примио пријаве везано за сексуално узнемиравање. Уколико јесте, шта је предузео тим поводом, а у случају да није, шта ће предузети поводом навода који су објављени на друштвеној мрежи Instagram.

Заштитник грађана подсећа да је Универзитет у Београду 2021. године усвојио Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања којим су прописане радње и мере које факултет мора предузети од којих је једна и постојање повереника за равноправност при свакој од установа Универзитета у Београду. У току испитног поступка, Заштитник грађана ће утврдити и које мере превенције су предузете од стране факултета, односно да ли су исте изостале.

„Нулта толеранција“ на сексуално узнемиравање и указивање студентима и студенткињама факултета да се ослободе страха и поднесу пријаве, а на државним органима и институцијама је да предузму мере из своје надлежности - наглашава заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић истовремено позива све студенткиње и студенте који су се обраћали управи факултета због потенцијалног сексуалног узнемиравања од стране запослених да се обрате и Заштитнику грађана, при чему ће уживати пуну заштиту података о личности.

baner1