а

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је данас од ректора универзитета у Републици Србији да га известе о томе да ли су ти универзитети усвојили правилнике или друге акте којима се регулише поступак ради спречавања и заштите од сексуалног узнемиравања на високошколским установама у Србији. Пашалић је допис упутио у оквиру активности које је институција предузела ради утврђивања законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду због сумње на постојање сексуалног узнемиравања студената од стране запослених на том факултету.

Заштитник грађана тим поводом истиче да је посебно узнемирујуће за друштво када се говори о постојању потенцијалног сексуалног узнемиравања у образовним установама, стога морамо отклонити сваку сумњу да постоји било какав вид узнемиравања или злостављања.

Заштитник грађана још једном наглашава да је циљ оснаживање жртава свих видова узнемиравања да то пријаве без бојазни да ће трпети последице због тога.

baner1