а

Заштитник грађана свим грађанкама честита 8. март, дан којим се обележава тежња ка родној равноправности.

Од многих области у којима суштинске равноправности мушкараца и жена још увек нема, Заштитник грађана ће у 2013. години посебно пратити како се остварује заштита трудница и породиља на послу и колико се успешно предузимају мере против родно заснованог насиља.   Републички омбудсман ће због тога појачати контролу рада органа власти у обезбеђивању исплате накнаде за време трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета и заштите од отказа за време трудноће. Истовремено, Заштитник грађана истиче да Министарство рада, запошљавања и социјалне политике није, у складу са законском обавезом, одговорило Заштитнику грађана које је конкретне мере, као надлежни државни орган, предузело или планира да предузме да би се поправио положај трудница и породиља на тржишту рада.

Заштитник грађана са жаљењем је примио вест о смањивању квоте за упис жена на Војну академију, а посебно сматра неправилним да се Конкурсом ограничава, уместo да се подстиче пријем жена. У конкурсу за Војну академију стоји да ће бити примљено „до 15% кандидата женског пола“, уместо да се утврди најнижи проценат за пријем кадеткиња који гарантује бар минималну заступљеност жена.

Заштитник грађана верује да ситуације попут наведених неће бити обележје наредног периода, али ће оштро упозоравати на неправилности и неефикасност државних органа у предузимању мера на успостављању пуне родне равноправности.

baner1