а

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио је да је Закон о спречавању насиља у породици од почетка примене донео побољшања у систему заштите од насиља у породици и партнерским односима али да постоји простор за додатна унапређења, пре свега у раном реаговању на ову врсту насиља.

"У Србији жртве насиља у породици, било оно физичко, психичко или економско, углавном су деца, жене и старије особе, које често нису ни свесне да су жртве дискриминације и злостављања. Такав третман није ствар појединачне породице, као што је код нас уврежено схватање, већ читавог друштва јер насиље рађа или нове насилнике или нове жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је данас у онлајн обраћању на представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекао да су приметна побољшања у поступању надлежних органа по питању заштите жртава породичног насиља, али да постоји простор за унапређење њиховог рада.

"Насиље треба да буде на време препознато па стога треба оснажити жртве насиља да пријаве надлежним органима оне који их злостављају. А онда надлежни органи треба да делотворно и ефикасно пруже жртвама потпуну заштиту од насилника“, рекао је Пашалић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић је, представљајући Посебан извештај о раду група за координацију и сарадњу на подручју Вишег јавног тужилаштва у Нишу, рекла да је истраживање Заштитника грађана показало да је предузимање прописаних мера у случајевима породичног насиља постало ефикасније и благовременије и да поступајући службеници боље препознају насиље и његове облике.

"Побољшање се огледа и у погледу комуникације између органа надлежних за евидентирање, спречавање и санкционисање породичног насиља. С друге стране, унапређењу рада надлежних органа по Закону о спречавању насиља у породици и партнерским односима допринеле би мултисекторске стручне обуке за представнике тужилаштва, полицијских управа и центара за социјални рад који чине групе за координацију и сарадњу“, рекла је Стојановић.

Посебан извештај Заштитника грађана је припремљен у сарадњи са Аутономним женским центром и Форумом судија Србије, у оквиру пројекта „Ефикасне политике и усаглашена пракса у пружању подршке и помоћи жртвама насиља у породици“, подржаног од стране Министарства иностраних послова Краљевине Холандије.

baner1