а

Заштитник грађана затражио је од високошколских установа у Србији да у најкраћем року усвоје акт о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања студената и запослених којим ће дефинисати појам дискриминације и полног узнемиравања и прописати мере превенције и поступке заштите од таквих облика понашања. Заштитник грађана је такође затражио да се брише поступак посредовања на начин како је наведен у правилнику који су већ поједини факултети усвојили, јер предвиђа суочавање подносиоца пријаве са починиоцем, што доводи до ретрауматизације потенцијалне жртве.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је рекао да је након покретања испитног поступка законитости и правилности рада Архитектонског факултета Универзитета у Београду поводом навода о сумњи на сексуално узнемиравање студенткиња од стране професора тог факултета, затражио и добио увид у то да ли су и на који начин регулисали питање заштите од сексуалног узнемиравања остали универзитети у Србији. Пошто је утврдио да постоје пропусти у предузетим активностима на факултетима, институција Заштитника грађана је упутила мишљење свим високошколским установама са упутствима на који начин да регулишу то питање највишим степеном поштовања права студената и запослених, рекао је Пашалић и позвао жртве да наставе са пријављивањем насилника на факултетима.

baner1