а

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је у борби против трговине људима најважније благовремено препознавање да је реч о трговини људима било у породици или у одређеним друштвеним групама, а затим и хитна, адекватна и координирана реакција надлежних органа на заштити жртава трговине људима.

„Трговина људима представља озбиљан друштвени проблем, који је често невидљив и који може бити свуда око нас а да га нисмо свесни. Због тога је важно да се на време препозна да је реч о трговини људима, на шта посебно треба да обрате пажњу надлежни органи чији ће рад надзирати Заштитник грађана као национални известилац у области трговине људима, који се и претходних година бавио заштитом жртава трговине људима“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи на основу сазнања из медија да постоји сумња на трговину људима покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад „Солидарност“ из Панчева, Центра за заштиту жртава трговине људима, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова. Овај случај је пред судом окончан осуђујућом судском пресудом против злостављача.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да ЦСР у Панчеву и Центар за заштиту жртава трговине људима нису благовремено реаговали у овом случају чиме су створили окружење које је довело до трговине људима јер нису на време препознали да је у питању трговина људима, и овим органима упутио препоруке за отклањање недостатака и унапређење рада.

„Када се на време не пропозна да је реч о трговини људима трауме које жртва трпи су изузетно тешке и трајне. Због тога је веома важно да се, на основу расположивих информација, што пре утврди да је реч о трговини људима, посебно када су жртве те трговине деца“, нагласио је Пашалић.

baner1