а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је у Чачку једна особа осумњичена да је убила троје чланова своје породице, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Опште болнице и Центра за социјални рад у том граду, као и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од чачанске болнице тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су чланови ове породице раније пријављивали било какав облик насиља, да ли је то констатовано у налазима лекара и да ли су и када ординирајући лекари пријавили сумњу на насиље надлежним институцијама (полицији, ЦСР, тужилаштву).

Центар за социјални рад Чачак треба да обавести Заштитника грађана у року од 15 дана да ли су упознати са ситуацијом у овој породици, да ли се и по ком основу породица налази на евиденцији Центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље и које активности је Центар, у сарадњи са другим органима, предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од МУП-а, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о поступању у конкретном случају и по евентуалним ранијим пријавама за насиље у овој породици, затим о оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима као и о активностима које је полиција предузела како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама породичног насиља.

Заштитник грађана је, имајући у виду обавезу свих државних органа да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите права и слобода свих грађана, у духу добре сарадње од Основног суда у Чачку затражио обавештење да ли се против особе која се сумњичи да је у том граду убила троје чланова породице водио неки кривични поступак, да ли је правоснажно осуђиван и да ли су му изречене мере безбедности.

baner1